Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hebrajczycy, Judejczycy, Żydzi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-LJS-HJZ-C Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Hebrajczycy, Judejczycy, Żydzi
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla I roku Studiów Żydowskich (I stopień)
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń warsztatowych jest kształcenie i pogłębianie umiejętności krytycznego wykorzystania źródeł do badań nad dziejami i kulturą Żydów, z uwzględnieniem specyfiki epok i różnorodnych typów źródeł. Szczegółowy wykaz omawianych tematów oraz lista lektur znajdują się w sylabusach.

Literatura:

Literatura będzie podawana przez prowadzącego zajęcia w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Wiedza

– ma wiedzę na temat typów źródeł wykorzystywanych do rekonstrukcji dziejów Żydów w starożytności;

– ma wiedzę na temat warsztatowych ograniczeń w pracy historyka starożytności;

– ma wiedzę na temat narzędzi i pomocy naukowych przydatnych w pracy nad dziejami Żydów w starożytności.

Umiejętności

– rozróżnia i odpowiednio posługuje się różnymi typami źródeł do dziejów Żydów w starożytności;

– potrafi przeprowadzić krytykę podstawowych źródeł dotyczących dziejów Żydów w starożytności;

– ocenia przydatność różnych typów źródeł do rekonstrukcji historycznej;

– potrafi adekwatnie dobierać źródła do badanych kwestii.

Kompetencje społeczne

– rozumie, że teksty źródłowe skrywają niekiedy głębszy sens i że nie należy przyjmować na wiarę wyrażanych tam poglądów;

– rozumie wartość konfrontowania przeciwstawnych poglądów;

– rozumie potrzebę weryfikacji danych źródłowych na drodze do wyrobienia sobie własnej opinii;

– ma gotowość do podważania „prawd” uznawanych za niezbite i oczywiste;

– prowadzi konstruktywną wymianę poglądów, formułuje merytoryczne argumenty, wypowiada swoje racje z zachowaniem szacunku dla innych;

– dostrzega potrzebę samodzielnego przygotowywania się do rozwiązania postawionego problemu;

– rozumie wartość pracy w grupie wspólnie rozwiązującej postawiony problem.

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualne w zależności od osoby prowadzącej zajęcia w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.