Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język Jidysz 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-LJS-JJID1 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Język Jidysz 1
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla I roku Studiów Żydowskich (I stopień)
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Literatura:

Literatura będzie podawana przez prowadzącego zajęcia w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student:

Wiedza

- posiada znajomość słownictwa języka jidysz;

- posiada wiedzę z zakresu fleksji i składni języka jidysz;

- posiada wiedzę na temat zróżnicowania rejestrów tego języka, pozwalającą na prawidłowe odczytywanie i interpretowanie tekstów źródłowych;

Umiejętności

- potrafi w mowie i piśmie posługiwać się podstawowymi konstrukcjami gramatycznymi języka jidysz;

- samodzielnie odczytuje oraz tłumaczy drukowane i rękopiśmienne teksty w języku jidysz;

- potrafi pozyskiwać informacje zawarte w jidyszowych materiałach leksykograficznych, biograficznych, katalogach, inwentarzach oraz na stronach internetowych;

Kompetencje społeczne

- rozumie historyczną i kulturową rolę języka jidysz w dziejach Żydów aszkenazyjskich oraz w kulturze europejskiej;

- rozumie wagę podtrzymania znajomości tego języka jako jednego z języków zagrożonych wymarciem.

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualne w zależności od osoby prowadzącej zajęcia w aktualnym cyklu dydaktycznym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 60 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michałowska-Mycielska
Prowadzący grup: Magdalena Kozłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.