Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do judaizmu - egzamin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-LJS-WDJUD-E Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do judaizmu - egzamin
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla I roku Studiów Żydowskich (I stopień)
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Egzamin dotyczy podstawowych zagadnień religii i kultury żydowskiej, a także głównych nurtów i odłamów dawnego i współczesnego judaizmu.

Literatura:

Literatura będzie podawana przez osobę egzaminatora.

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu przedmiotu student:

Wiedza

- ma podstawową wiedzę dotyczącą religii i kultury żydowskiej oraz zjawisk i nurtów w historycznym i współczesnym judaizmie;

- ma podstawową wiedzę na temat kierunków badań i literatury przedmiotu;

Umiejętności

- potrafi właściwie zrozumieć i zinterpretować pojawiające się w źródłach informacje dotyczące religijności i obrzędowości żydowskiej;

- przy lekturze opracowań i źródeł rozpoznaje najważniejsze nurty judaizmu;

- posługuje się odpowiednimi pojęciami dotyczącymi judaizmu;

- samodzielnie korzysta z literatury dotyczącej judaizmu;

Kompetencje społeczne

- dostrzega powiązania między zjawiskami historycznymi a współczesnym życiem żydowskim;

- zdaje sobie sprawę z historycznego i współczesnego zróżnicowania judaizmu;

- wykazuje wrażliwość na odmienność kulturową i religijną;

- potrafi formułować wypowiedzi z zachowaniem szacunku wobec przekonań religijnych innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualne w zależności od osoby egzaminatora

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michałowska-Mycielska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Egzamin - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.