Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Żydzi pod zaborami - egzamin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-LJS-ZPZ-E Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Żydzi pod zaborami - egzamin
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Przedmioty dla II roku Studiów Żydówskich (I stopień)
Przedmioty w ramach Studiów Żydowskich (I stopień)
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Egzamin obejmuje okresów dziejów i kultury Żydów pod zaborami. Studenci przygotowują się samodzielnie na podstawie lektury źródeł oraz podręczników i książek monograficznych. Wybór lektur egzaminacyjnych w przypadku każdego studenta ustalany jest w ramach indywidualnej konsultacji z egzaminatorem (w oparciu o podaną przez niego uprzednio listę proponowanych lektur wraz ze szczegółowymi wymaganiami egzaminacyjnymi). Celem egzaminów jest kształtowanie u studentów umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy na drodze systematycznego opanowania obszernego materiału sprofilowanego i zmonografizowanego przez prowadzących w toku indywidualnych, szczegółowych ustaleń. Proces zdobywania wiedzy wieńczy ustne kolokwium, podczas którego egzaminator toczy ze studentem naukową dyskusję, uczącą odniesienia zdobytej wiedzy monograficznej do szerszej problematyki społecznej i kulturowej danego okresu oraz kształtującą w nim świadomość zakresu własnej wiedzy na temat wybranej epoki.

Literatura:

Literatura będzie podawana przez osobę egzaminatora.

Efekty uczenia się:

Student:

Wiedza

- ma zaawansowaną, uporządkowaną chronologicznie i tematycznie wiedzę o dziejach Żydów pod zaborami;

- opanował fachową terminologię z zakresu dziejów Żydów na ziemiach polskich w XIX wieku;

- zna różne kierunki badań nad dziejami Żydów pod zaborami;

Umiejętności

- samodzielnie zdobywa wiedzę i utrwala ją w sposób uporządkowany i systematyczny;

- potrafi wskazać związki przyczynowo-skutkowe i dostrzega diachroniczną strukturę przeszłości;

- potrafi sformułować logiczną i przejrzystą wypowiedź na wskazany temat z zakresu dziejów i kultury Żydów na ziemiach polskich w XIX wieku;

- formułuje tezy i argumentuje z wykorzystaniem poglądów różnych autorów prac historycznych w zakresie znanej mu literatury fachowej dotyczącej dziejów Żydów w okresie zaborów;

Kompetencje społeczne

- uznaje i szanuje różnice punktów widzenia determinowane różnym podłożem narodowym i kulturowym;

- okazuje zrozumienie dla świata wartości i postaw ludzi w XIX stuleciu;

- dostrzega wagę przeszłości dla współczesnych relacji Żydów ze środowiskiem nieżydowskim;

- ma świadomość zakresu swojej wiedzy na temat wybranej epoki i dostrzega potrzebę jej uzupełnania;

- wykazuje odpowiedzialność w przedstawianiu zgodnego z aktualnym stanem wiedzy obrazu dziejów.

Metody i kryteria oceniania:

Indywidualne w zależności od osoby egzaminatora

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Egzamin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michałowska-Mycielska
Prowadzący grup: Artur Markowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Egzamin - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.