Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauki humanistyczne: filozofia, konwersatorium, sem I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-LZ1NHFILK1 Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Nauki humanistyczne: filozofia, konwersatorium, sem I
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty dla I roku studiów licencjackich zaocznych
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem zajęć będzie wspólne zastanowienie się, w jakim stopniu filozofia może przydać się do studiowania historii. Przejdziemy przez sześć bloków tematycznych skupionych wokół elementarnych pojęć takich, jak: człowiek, myślenie, ekonomia, polityka i historia. Towarzyszącym nam pytaniem będzie to, na ile rozumienie tych pojęć wpływa na rozumienie historii.

Pełny opis:

Celem zajęć będzie przybliżenie uczestnikom historii filozofii. Historia filozofii Zachodu będzie naszkicowana jako dynamiczna struktura, rządząca się swoistą logiką, w której głosy kolejnych myślicieli na przestrzeni wieków wchodzą ze sobą w dialog. Poznamy najważniejsze filozoficzne problemy zaprzątające ludzi kolejnych epok i to jak wyznaczały one jej intelektualny klimat. Szczególnie zaś będą nas interesowali filozofowie, dla których ważna była refleksja nas historią i społeczeństwem.

Literatura:

Diogenes Leartios,,, Żywoty i poglądy słynnych filozofów”

Giovani Reale, ,,Historia filozofii starożytnej”

Adam Krokiewicz,,, Zarys filozofii greckie”j

Władysław Tatarkiewicz, ,,Historia filozofii”i

Frederic Copleston, ,,Historia filozofii”i

Richard Heinzmann, ,,Filozofia średniowieczna”

Wybrane pozycje z serii ,,Myśli i ludzie”

Juliusz Domański, ,,Dlaczego poezja jest bardziej filozoficzna od historii”

Marek Siemek ,,W kręgu filozofów”

G. F. Hegel ,,Fenomenologia ducha”, ,,Wykłady z filozofii dziejów”, fragm.

Platon, ,,Państwo”, ,,Obrona Sokratesa” (fragm.)

Augustyn, ,,Wyznania” (fragm.)

Kartezjusz, Medytacje (fragm.)

R. Rorty ,,Przygodność, ironia, solidarność” (fragm.)

Efekty uczenia się:

Student zna sylwetki najważniejszych myślicieli, którzy ukształtowali filozofię Zachodu oraz najważniejsze pojęcia filozoficzne przez nich wypracowane. Rozumie rolę refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury oraz rozumie znaczenie filozofii wśród nauk humanistycznych i jej wpływ na refleksję historyczną.

Student zna postawy krytycznego myślenia i umie się nim posługiwać. Zna język filozoficzny, co może być przydatne w lekturze tekstów dotyczących szeroko pojętej kultury, pracy translatorskiej, w pracy nad tekstami historycznymi. Student ma wiedzę na temat filozoficznych źródeł specyfiki

zachodniej kultury co daje mu narzędzie do lepszego rozumienia współczesnego świata. Rozumie znaczenie filozofii wśród nauk humanistycznych i jej wpływ na refleksję historyczną.

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium zaliczane jest na ocenę.

Podstawą zaliczenia jest regularne i aktywne uczestnictwo w zajęciach. Poza tym na koniec semestru odbędzie się egzamin.Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

1/ przygotowanie do zajęć i aktywny udział w dyskusjach toczącej się podczas zajęć (30% oceny końcowej);

2/ egzamin (70% oceny końcowej).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Karolina Rychter
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.