Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody ilościowe w badaniach historycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3K2-MIWBH Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Metody ilościowe w badaniach historycznych
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty okołoseminaryjne, studia II stopnia
Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
Źródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego historyka (Historia,II st.od 2019)
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość podstaw arytmetyki (cztery działania, procenty, potęgi, pierwiastki, podstawowa wiedza dotycząca funkcji).

Skrócony opis:

Zajęcia otwiera przedstawienie typów źródeł nadających się do analizy liczbowej (w tym źródeł do badań demograficznych). Głównym ich elementem jest omówienie metod używanych w badaniach ilościowych: analizy struktury, związku cech, dynamiki oraz wybranych zagadnień statystyki matematycznej.

Dodatkowo podczas zajęć omawiane są przykłady zastosowań metod ilościowych do rozwiązywania konkretnych problemów badawczych.

Przedmiot do wyboru, z grupy: Źródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego historyka.

4 ECTS (30 godz. kontaktowych – 1 ECTS, 60 godz. przygotowania do zajęć – 2 ECTS, 30 godz. przygotowania do testu – 1 ECTS).

Pełny opis:

Na program zajęć składają się następujące tematy:

. 1. Skąd się wzięły liczby – zarys dziejów statystyki

2. Statystyka opisowa i statystyka matematyczna

3. Analiza struktury: typy rozkładów

4. Miary tendencji centralnej

5. Miary dyspersji i asymetrii

6. Pomyłka Marksa, czyli miary koncentracji

7. Analiza związku cech

8. Regresja liniowa i korelacja

9. Analiza szeregów chronologicznych

10. Rozkład normalny i jego właściwości

11. Logika testów statystycznych: testy parametryczne i nieparametryczne

12. Podstawowe pojęcia demografii

13. Historyczne badanie ruchu naturalnego ludności

14. Badanie gospodarstw domowych

15. Sytuacja demograficzna Polski

Literatura:

M. Kopczyński, „Podstawy statystyki. Podręcznik dla humanistów”, Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

- absolwent zna i rozumie metodologię historii w zakresie korzystania ze źródeł nadających się do obróbki liczbowj.

– absolwent w stopniu pogłębionym zna źródła nadające się do obróki liczbowej.

– absolwent w stopniu pogłębionym potrafi przeanalizować współczesne teksty z zakresu histori gospodarczej, których autorzy posługują się metodami statystycznymi (dziś dotyczy to 90% historiografii poświęconej dziejom gospodarczym).

– absolwent rozumie związki między historią a matematyką stosowaną (w tym wypadku statystyką) i potrafi posłużyć się statystyką.

– absolwent zna terminologię (polską i angielską) z zakresu statystyki.

Absolwent potrafi:

– samodzielnie wyszukać, opracować metodę analizy i zastosować techniki analizy liczbowej na podstawie źródeł historycznych.

– zastosować odpowiednie metody statystyczne do problemów badawczych jakie sobie stawia.

– prowadzić dyskusję naukową z badaczami wykorzystującymi metody ilościowe w badaniach historycznych, szczególnie w historii gospodarczej.

Absolwent jest gotów do:

– zastosowania zdobytej wiedzy z zakresu metod ilościowych w analizie problemów przed którymi staje.

Metody i kryteria oceniania:

Test końcowy, w trakcie kursu test z rozwiązywania zadań lub streszczenie wskazanego artykułu naukowego wymagającego rozumienia metod statystycznych (opcjonalnie)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kopczyński
Prowadzący grup: Michał Kopczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.