Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Oral history w badaniach historycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3K2-OHBH Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Oral history w badaniach historycznych
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Przedmioty okołoseminaryjne, studia II stopnia
Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
Źródłoznawstwo i specjalistyczne narzędzia warsztatu badawczego historyka (Historia,II st.od 2019)
Strona przedmiotu: https://kampus.come.uw.edu.pl/course/view.php?id=2004
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym lekturę literatury. Mile widziane doświadczenia związane z prowadzeniem wywiadów ze świadkami historii.

Tryb prowadzenia:

lektura monograficzna
w terenie

Skrócony opis:

Zajęcia mają charakter badawczy, dyskusja nad metodą badań oral history i praca nad przygotowaniem własnych wywiadów oraz wykorzystaniem zasobów archiwów historii mówionej będzie podstawą do samodzielnych analiz źródeł w ramach szerszego projektu historycznego (na temat wybrany przez studentów). Efektem końcowym będą przygotowane przez studentów artykuły naukowe, oparte na materiałach pozyskanych w ramach wywiadów i kwerend w archiwach historii mówionej.

II stopień, studia stacjonarne. Przedmiot do wyboru z grupy: Teoria badań historycznych.

4 ECTS (30 godz. kontaktowych, 30 godz. przygotowanie do zajęć, 60 godz. przygotowanie projektu).

Pełny opis:

Zajęcia mają charakter projektu badawczego, który przebiegać będzie w trzech równoległych wymiarach:

1. pogłębianie wiedzy z zakresu metodologii/teorii historii, nauk humanistycznych i teorii kultury

2. pracy badawczej nad problematyzacją tematu i opracowaniem projektu badań. Uczestnicy zajęć będą samodzielnie wybierać nurt badań lub zjawisk kulturowych do dalszej analizy, problematyzować go, układać harmonogram badań i prezentować przebieg pracy na kolejnych spotkaniach.

3. eksperymentowania z formą komunikacji interdyscyplinarnej. Studenci będą rozwijać umiejętności budowania meta-refleksji i argumentów interdyscyplinarnych.

Podstawą zaliczenia będzie aktywne uczestnictwo w zajęciach i przygotowanie tekstu naukowego, głównym kryterium oceny będzie przebieg realizacji tego zadania.

Literatura:

Obertreis J. i Anke S. red., Erinnerungen nach der Wende oral history und (post)sozialistische Gesellschaften = Remembering after the fall of communism, Essen 2009.

Miller B. G., Oral History on Trial: Recognizing Aboriginal Narratives in the Courts. Vancouver 2012

Portelli, A., The death of Luigi Trastulli, and other stories : form and meaning in oral history, New York Press 1991.

Portelli A., They Say in Harlan County: An Oral History. OUP 2012

Clark E. A., History, Theory, Text: Historians and the Linguistic Turn, Cambridge MA 2004.

Lanman B. A., Wendling L. M., Preparing the Next Generation of Oral Historians: an Anthology of Oral History Education, AltaMira Press, 2006.

Dunaway, D. K., Baum W. K. red., Oral history: an interdisciplinary anthology, AltaMira Press 1998.

Ritchie D. A., Doing Oral History, New York 2015

Efekty uczenia się:

− Student poznaje terminologię i pojęcia stosowanie w badaniach historii mówionej

− Ma podstawową wiedzę o specyfice metodologicznej dyscypliny i zna podstawowe narzędzia przeprowadzania wywiadu ze świadkiem historii

− Zna specyfikę metodologiczną, zasady przeprowadzania wywiadu i interpretacji relacji świadka historii.

− Orientuje się w działalności ośrodków prowadzących badania i projekty historii mówionej

− Potrafi w praktyce stosować zasady pracy nad tekstem naukowym.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła aktywności, projekt (współautorstwo artykułu naukowego w wersji roboczej).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dobrochna Kałwa
Prowadzący grup: Dobrochna Kałwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dobrochna Kałwa
Prowadzący grup: Dobrochna Kałwa
Strona przedmiotu: https://kampus-student2.ckc.uw.edu.pl/course/view.php?id=2316
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.