Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archiwistyka. Edytorstwo źródeł historycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3SA-EZH Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archiwistyka. Edytorstwo źródeł historycznych
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: SPECJALIZACJA "Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją", II st., mgr (program od 2019)
Punkty ECTS i inne: 1.50
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Wykazuje zainteresowanie archiwistyką i zarządzaniem dokumentacją.

Skrócony opis:

Treści kształcenia: standardy edycji źródłowych, problemy normalizacji wydawnictw źródłowych, teorie edytorskie, pojęcia edytorskie, klasyfikacja wydawnictw źródłowych, problem wyboru podstawy wydania, etapy powstawania edycji źródłowych.

Pełny opis:

1. Edytorstwo jako nauka pomocnicza historii. Wykład wstępny.

2. Podstawy standaryzacji edycji źródłowych. Instrukcje wydawnicze: średniowiecze-nowożytność.

Tekst: A.Wolff, Projekt instrukcji wydawniczej dla pisanych źródeł historycznych do połowy XVI wieku, „Studia Źródłoznawcze” t.1, 1957, s. 155-176 (Federacja Bibliotek Cyfrowych), Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od połowy XVI do połowy XIX w.,red.K.Lepszy, Wrocław 1953

3. Podstawy standaryzacji wydawnictw źródłowych. Instrukcje wydawnicze: XIX-XX wiek.

Tekst: I.Ihnatowicz, Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX wieku, „Studia Źródłoznawcze” t.7, 1962, s.99-124 (FBC).

4. Edycje źródeł średniowiecznych i nowożytnych.

Literatura: J.Suproniuk, Polskie źródła i wydawnictwa źródłowe do końca XVI wieku w zasobach internetowych, „Studia Źródłoznawcze” t.49, 2011, s.127-142 (FBC).

Analiza wybranych wydawnictw źródłowych.

5. Edycje źródeł XIX i XX wieku.

Literatura (do wyboru): Sz.Kozak, W stronę cyfryzacji. Uwagi na marginesie edycji testamentów galicyjskich, w: Edytorstwo wobec masowości źródeł najnowszych, red. naukowa J.Sikorska – Kulesza, Warszawa 2018, s.105-120, J.Sikorska-Kulesza, O przypisie rzeczowym, w: Wokół edytorstwa dziewiętnastowiecznych źródeł, red. J.Sikorska-Kulesza, Warszawa 2017, s.157-172

Analiza wybranych wydawnictw źródłowych.

6. Problemy edycji wybranego źródła.

7. Problemy konstrukcji wydawnictwa źródłowego.

8. Problemy edycji źródeł archiwalnych.

Literatura:

Kulecka Alicja, Indywidualizacja czy normalizacja ? W poszukiwaniu modelu wydawnictw źródłowych XIX-XX wieku, „Studia Źródłoznawcze” t.40, 2002, s.201-213 (FBC)

Loth Roman, Podstawowe problemy i pojęcia tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006

Tandecki Janusz, Kopiński Krzysztof, Edytorstwo źródeł historycznych, Warszawa 2014

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

I. WIEDZA

Absolwent zna i rozumie:

1. zna standardy naukowego i popularnego wydawania źródeł.

2. zna różne typy wydawnictw źródłowych,

3. zna naukowe zasady wyboru źródeł do edycji.

II. UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi:

1. potrafi dokonać samodzielnej edycji źródła.

III. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotów do:

1. wykazuje poszanowanie dla naukowych standardów edycji źródła historycznego,

2. popularyzuje wydawnictwa źródłowe.

Metody i kryteria oceniania:

1. Udział w dyskusji.

2. Znajomość literatury przedmiotu.

3. Umiejętność tworzenia własnych udokumentowanych tez.

4. Odpowiednia frekwencja.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kulecka
Prowadzący grup: Alicja Kulecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.