Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archiwistyka. Metodyka archiwalna. Wybrane problemy szczegółowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3SA-MAWPS Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archiwistyka. Metodyka archiwalna. Wybrane problemy szczegółowe
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: SPECJALIZACJA "Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją", II st., mgr (program od 2019)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zainteresowanie archiwistyką i zarządzaniem dokumentami.

Skrócony opis:

Treści kształcenia: problemy opracowania wybranych rodzajów archiwaliów – dokumenty pergaminowe i papierowe, pieczęcie, akta księgi wpisów (kancelaria królewska, sądowa, miejska) , archiwalia rodzinno-majątkowe, archiwalia kartograficzne, problemy wyodrębniania zespołu i zbioru, nadawaniu układu wewnętrznego (systematyzacji), wyboru standardu i poziomu informacyjnego, opisu wybranych rodzajów archiwaliów, inne nowe problemy pojawiające się w trakcie rozwoju tej dziedziny wiedzy.

Przedmiot obowiązkowy dla specjalizacji archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.

Studia II stopnia.

Pełny opis:

Treści kształcenia: problemy opracowania wybranych rodzajów archiwaliów – dokumenty pergaminowe i papierowe, pieczęcie, akta księgi wpisów (kancelaria królewska, sądowa, miejska) , archiwalia rodzinno-majątkowe, archiwalia kartograficzne, problemy wyodrębniania zespołu i zbioru, nadawaniu układu wewnętrznego (systematyzacji), wyboru standardu i poziomu informacyjnego, opisu wybranych rodzajów archiwaliów, inne nowe problemy pojawiające się w trakcie rozwoju tej dziedziny wiedzy.

Ostateczną decyzję dotyczącą wykazu tematów podejmuje prowadzący.

Szczegółowy wykaz tematów zawarty jest w sylabusie.

Literatura:

Literatura jest podana w sylabusie.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

I. WIEDZA:

Absolwent zna i rozumie:

1. Zna zasady opracowania i opisu archiwaliów powstałych do końca XIX wieku,

2. Zna standardy opisu na różnych poziomach informacyjnych.

II. UMIEJĘTNOŚCI:

Absolwent potrafi:

1. Potrafi dokonać wyboru metody opracowania archiwaliów,

2. Umie zastosować analizowane standardy opisu,

3. Potrafi wykonać opis wybranych rodzajów archiwaliów.

4. Potrafi dokonać opisu archiwaliów wybranym systemie teleinformatycznym.

III. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotów do:

1. Propaguje naukowe zasady opracowania i opisu archiwaliów.

Metody i kryteria oceniania:

1. Udział w dyskusji.

2. Znajomość literatury przedmiotu.

3. Umiejętność tworzenia własnych udokumentowanych tez.

4. Odpowiednia frekwencja.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Kulecka
Prowadzący grup: Agnieszka Bartoszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.