Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Archiwistyka. Praktyka archiwalna w archiwum historycznym lub bieżącym (90 h)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-M3SA-P Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Archiwistyka. Praktyka archiwalna w archiwum historycznym lub bieżącym (90 h)
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Zalecane zaliczenie przedmiotów archiwalnych przewidzianych dla pierwszego roku studiów magisterskich.

Skrócony opis:

Praktyka archiwalna – wykonanie określonych zadań archiwalnych w archiwum historycznym lub bieżącym (zakładowym).

Praktyka jest obowiązkowa dla specjalizacji archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.

Studia II stopnia.

Pełny opis:

Listę zadań określa opiekun praktyki w archiwum.

Praktyki są odbywane w wielu archiwach.

Archiwa wyznaczają opiekunów praktyk.

Praktyki zalicza koordynator specjalizacji archiwistyka i zarządzanie dokumentacją.

Praktyka, 15 dni roboczych, 90 godz.

Literatura:

Literatura zalecana przez opiekuna praktyk w archiwum.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się:

I. WIEDZA:

Absolwent zna i rozumie:

1. zna zasady organizacji archiwum, w którym odbywa praktykę,

2. posiada podstawowe wiadomości o zasobie archiwum, w którym odbywa praktykę,

3. zna podstawowe zasady gromadzenia, przechowywania, zabezpieczania, opracowania, udostępniania i popularyzacji zasobu, w którym odbywa praktykę.

II. UMIEJĘTNOŚCI:

Absolwent potrafi:

1. potrafi opracować wybrane rodzaje zespołów archiwalnych,

2. potrafi opisać wybrane rodzaje materiałów archiwalnych,

3. potrafi udostępniać i popularyzować wybrane materiały archiwalne.

III. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Absolwent jest gotów do:

1. wykazuje poszanowanie dla naukowych zasad gromadzenia, przechowywania, zabezpieczania, opracowania, udostępniania i popularyzacji zasobu,

2. popularyzuje zasób archiwum, w którym odbywa praktykę.

Metody i kryteria oceniania:

Praktyka jest oceniana na podstawie dzienniczka praktyk lub sprawozdania z praktyki.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.