Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia Imperium Brytyjskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-SD18MLES Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia Imperium Brytyjskiego
Jednostka: Instytut Historyczny
Grupy: Seminaria dyplomowe
Seminaria licencjackie
Seminaria magisterskie, studia II stopnia (program od 2012)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

W przypadku studiów I stopnia, warunkiem jest zaliczenie II roku studiów.

W przypadku studiów II stopnia, nie ma wymagań formalnych

Nieodzownym wymogiem uczestnictwa w tym seminarium jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego.


Skrócony opis:

„Wielka Brytania i świat 1867 – 1981. Od apogeum kolonializmu do końca dekolonizacji”.

Seminarium koncentruje się na historii powszechnej XIX i XX wieku ze szczególnym naciskiem na kraje anglosaskie i pozaeuropejskie. Powstanie systemu globalnego. I rozważania nad przyczynami wzrostu i upadku imperiów w tym okresie.

Pełny opis:

Okres pomiędzy latami 1867 i 1981obejmuje praktycznie cały okres współczesnego kolonializmu, od powstania Dominiium Kanady aż do końca reżimu Iana Smitha w Rodezji (Zimbabwe). Okres ten obejmuje apogeum potęgi państw europejskich i rozkwit europejskiego industrializmu, kryzys dwoch wielkich wojen, wzrost potęgi USA, a wreszcie schyłek i upadek mocarstw kolonialnych. Jest to więc okres apogeum „cudu Europy”, ale także końca jej hegemonii na świecie.

Warto się zastanowić nad źródłami potęgi państw europejskich a zwłaszcza Wielkiej Brytanii, ale także nad przyczynami schyłku ich znaczenia, a wreszcie upadku kolonializmu.

To stulecie widziało nie tylko dwie wielkie wojny, ale także szereg mniejszych, ale także ważnych konfliktów. W tym czasie narodził się klasyczny europocentryzm. I znowu warto poszukać źródeł tegoż europocentryzmu, nie tylko tych oczywistych, ale także tych mniej oczywistych. Na ile możemy mówić w tym wypadku o poczuciu wyższości a na ile o kompleksach i innych przyczynach.

To także okres niezwykłego rozwoju Stanów Zjednoczonych, najpierw jako potęgi gospodarczej, a potem także militarnej i politycznej, która do II wojny światowej miała przyćmić Europę.

Dlatego okres 1875-1975 oferuje studentom szeroki zakres tematyki badawczej dla napisania prac licencjackich i magisterskich, tak z zakresu historii kolonializmu, ustroju Wielkiej Brytanii czy USA, i innych krajów anglosaskich, ich społecznego, gospodarczego i kulturowego rozwoju. Pozwala na przygotowanie prac z zakresu historii wojskości, ale także historii gospodarczej i społecznej.

Biorąc pod uwagę fakt, iż imperia kolonialne obejmowały wszystkie kontynenty, a proces dekolonizacji ukształtował w dużej mierze obraz współczesnego świata, seminarium to, jest także otwarte na tematykę egzotyczną, prace koncentrujące się na historii państw pozaeuropejskich, które znalazły się w orbicie wpływów i oddziaływania mocarstw europejskich, a zwłaszcza Wielkiej Brytanii.

Literatura:

Zalecana:

- Peter Calvocoresi, Polityka międzynarodowa, 1945-2000, Warszawa 2002;

- John Charmley, Splendid Isloation? Britain and the Balance of Power 1874-1914, London 1999;

- John Darwin, Britain and Decolonisation. The Retreat from Empire in the Post-War World, London 1988;

John Darwin, The Empire Project. The Rise and Fall of the British World-System, 1830-1970, Cambridge 2011;

- Marek Deszczyński, Robert Kupiecki, Tomasz Moszczyński, Historia Polityczna Świata. Kalendarium wydarzeń, 1945-1995, Warszawa 1995;

- The Expansion of International Society, red. Hedley Bull, Adam Watson, Oxford 1989;

- Daniel R. Headrick, The Tools of Empire. Technology and European Imperialism in the Nineteenth Century, Oxford 1981;

- Danie R. Headrick, Power over Peoples. Technology, Environments, and Western Imperialism, 1400 to the Present, Princeton, Oxford 2010;

- Ronald Hyam, Ged Martin, Reappraisals in British Imperial History, Plymouth 1975;

- Paul Kennedy, Mocarstwa Świata. Narodziny, rozkwit, upadek, Warszawa 1994;

- Paul Kennedy, The Realities Behind Diplomacy: Background Influences on British External Policy 1865-1980, London 1989;

- Henry Kissinger, Dyplomacja, Warszawa 1996;

- Thomas McCarthy, Race Empire and the Idea of Human Development, Cambridge 2010;

- R.K. Massie, Dreadnought. Brytania, Niemcy i nadejście wielkiej wojny, t. I-II, Gdańsk 2004;

-Philip Norton, The British Polity, New York, London 1993;

- The Oxford History of British Empire, t. III-V, Oxford 1999;

- Thomas Pakenham, The Scramble for Africa. White Man’s Conquest of the Dark Continent form 1876 to 1912, London 1992;

- Richard Price, British Society, 1680-1880, Cambridge 1999;

- Ronald Robinson, John Gallagher, Alice Denny, Africa and Victorians. The Official Mind of Imperialism, New York 1967;

- Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. Edward Haliżak, Roman Kuźniar, Warszawa 2001;

- H.L. Wesseling, Divide and Rule. The Partition of Africa, 1880-1914, Westpoert CONN., London 1996;

- H.L. Wesseling, The European Colonial Empires, 1815-1919, Harlow 2004.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawa do zaliczenia i oceny zajęć są: obecność, aktywność, przygotowanie w pierwszym semestrze uzgodnionej z prowadzącym pracy pisemnej, a dla całego roku pracy seminaryjnej.

Metody dydaktyczne:

Wykłady promotora, dyskusje, wystąpienia uczestników seminarium, prezentacje tematów prac i/lub ich fragmentów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.