Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy teorii archiwalnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3104-SPA-PTA Kod Erasmus / ISCED: 08.3 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Podstawy teorii archiwalnej
Jednostka: Wydział Historii
Grupy: Studia Podyplomowe Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:
Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Archiwistyka jako nauka. Przedmiot zainteresowań archiwistyki. Miejsce i rola teorii archiwalnej. Podstawowe pojęcia archiwalne.

Literatura: Polski Słownik Archiwalny, H. Robótka, Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2003, A. Kulecka, Pojęcia w strukturze teorii archiwalnej, w: Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 2: Teoria archiwalna. Wczoraj – dziś – jutro, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2011, s. 181-201.

2. Zasady rządzące organizacją zasobu archiwalnego.

Literatura: I. Radtke, Pojęcie zespołu w praktyce archiwalnej (Granice współczesnych zespołów akt), „Archeion” 56, 1971, s. 89-110; A. Tomczak, Archiwalna zasada pertynencji terytorialnej a rozmieszczenie zasobu w archiwach polskich, „Archeion” 67, 1979, s. 7-23; W. Chorążyczewski, Czy w archiwach bieżących przechowuje się zespoły archiwalne?, „Archiwa – Kancelarie – Zbiory” 2, 2008, s. 39-48.

3. Archiwum jako instytucja, jego funkcje i struktura. Sieć archiwów w Polsce.

Literatura: H. Robótka, Wprowadzenie do archiwistyki, Toruń 2003, s.97-108; K. Stryjkowski, O starych i nowych funkcjach archiwów, w: Nowe funkcje archiwów, red. I. Mamczak – Gadkowska, K. Stryjkowski, Poznań 2015, s.11-20; T. Matuszak, Misja, wizja i strategia – rzecz o zarządzaniu i funkcjonowaniu archiwów, w: tamże, s. 49-66.

4. Problemy udostępniania archiwalnego.

Literatura: A. Kulecka, Użytkownik i jego potrzeby w ewolucji funkcji archiwów, w: Nowe funkcje archiwów, red. I. Mamczak – Gadkowska, K.Stryjkowski, Poznań 2015, s.67-82; A. Menne-Haritz, Dostęp do archiwów, czyli przeformułowanie archiwalnego paradygmatu, „Archeion” 104, 2002, s. 68-96; W. Chorążyczewski, A. Rosa, Zasada publiczności archiwów nowym paradygmatem archiwistyki?, „Archiwista Polski” 2010, 3 (59), s. 23-42

Literatura:

Nowe funkcje archiwów, red. I. Mamczak – Gadkowska, K. Stryjkowski, Poznań 2015;

H. Robótka, B. Ryszewski, A. Tomczak, Archiwistyka, Warszawa 1989;

B. Ryszewski, Archiwistyka: przedmiot, zakres, podział. Studia nad problemem, „Roczniki TNT” 76, 2, Warszawa 1972;

Toruńskie Konfrontacje Archiwalne, t. 2: Teoria archiwalna. Wczoraj – dziś – jutro, red. W. Chorążyczewski, A. Rosa, Toruń 2011.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

I. WIEDZA

Po ukończeniu studiów absolwent:

1. Zna podstawowe pojęcia archiwalne,

2. zna podstawowe zasady rządzące organizacją zasobu archiwalnego,

3. zna formuły działania archiwum i standardy udostępniania.

II. UMIEJĘTNOŚCI:

Po ukończeniu studiów absolwent:

1 Identyfikuje pojęcia archiwalne w języku zawodowym i potocznym,

2 określa wpływ zasad archiwalnych na organizację zasobu,

3 stosuje zasady publicznego dostępu do archiwów.

III. KOMPETNCJE SPOLECZNE:

Po ukończeniu studiów absolwent:

1. Troszczy się o stosowanie w praktyce archiwalnej prawidłowej terminologii,

2. dba o prawidłowe posługiwanie się w pracy terminologią archiwalną,

3. przestrzega zasad udostępniania i formuły archiwum otwartego.

Metody dydaktyczne

Wykład, dyskusja.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w dyskusji.

Znajomość literatury przedmiotu.

Umiejętność formułowania własnych tez i ich dokumentowania.

Odpowiednia frekwencja.

Kolokwium.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Piotr Okniński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

P r z e d m i o t o b o w i ą z k o w y w r a m a c h s t u d i ó w

podyplomowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.