Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Jak pisać? Warsztat pisania tekstów naukowych i krytyczno-artystycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LJP-SP Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Jak pisać? Warsztat pisania tekstów naukowych i krytyczno-artystycznych
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Specjalizacja
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Warsztat ma wspierać przygotowanie studentów do napisania prac magisterskich. Jego celem jest analiza poprawnej konstrukcji pracy naukowej (artykułu i dłuższej formy, takiej jak magisterium), przypomnienie podstawowych zasad rzetelnego warsztatu naukowego oraz refleksja nad stawianiem interesujących pytań badawczych. Zajęcia odbywają się online.

Pełny opis:

Powyżej opisane cele przekładają się na plan spotkań:

1. Wprowadzenie: teoria ugruntowana i podsumowanie zasad pisania tekstów naukowych wdrożonych w semestrze zimowym.

2. Praca na tekstach studentów.

3. Praca na tekstach studentów.

4. Mistrzowskie przykłady: lektura wybitnych tekstów naukowych.

5. Praca na tekstach studentów.

6. Praca na tekstach studentów.

7. Podsumowanie i omówienie tekstów studentów.

Literatura:

Z uwagi na seminaryjny charakter zajęć w drugim semestrze pracować będziemy głównie na tekstach i wystąpieniach studentów w czasie zajęć.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K2_W07: zna i rozumie zaawansowane metody analizy, interpretacji, wartościowania i problematyzowania różnych wytworów kultury, właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla historii sztuki

K2_W08: zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady prawa autorskiego oraz zarządzania zasobami własności intelektualnej

K2_W09: ma pogłębioną wiedzę o kompleksowej naturze języka i historycznej zmienności jego znaczeń

Umiejętności:

K2_U02: wykorzystywać pogłębione umiejętności badawcze, obejmujące analizę prac innych autorów, syntezę różnych idei i poglądów, dobór metod i konstruowanie narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na oryginalne rozwiązywanie złożonych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla historii sztuki

K2_U04: przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych rodzajów dzieł sztuki, stosując oryginalne podejścia, uwzględniające nowe osiągnięcia historii sztuki, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym

K2_U05: stosować umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, samodzielnego formułowania wniosków i krytycznych wypowiedzi oraz tworzenia syntetycznych podsumowań

K2_U06: stosować umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i doświadczenia oraz umiejętność prezentacji opracowań krytycznych w różnych formach i w różnych mediach

Umiejętności społeczne:

K2_K04: prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związane z wykonywaniem zawodu, rozumie konieczność przestrzegania norm etycznych w pracy historyka sztuki i popularyzacji wiedzy z zakresu historii sztuki

Metody i kryteria oceniania:

Warsztat zaliczany na podstawie aktywnym uczestnictwie w zajęciach, dyskusji o prezentacjach studentów (50%) oraz pracy pisemnej (50%). Przekazanie obu prac odbywa się online, za pomogą maila.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 14 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Słodkowski
Prowadzący grup: Piotr Słodkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W przypadku konieczności ukończenia semestru w trybie zdalnym, dopuszczalna jest forma zdalna egzaminu/zaliczenia, zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Rektora UW. Zostanie to ogłoszone z określonym przez Rektora wyprzedzeniem.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Słodkowski
Prowadzący grup: Piotr Słodkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.