Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka Francji epoki nowowżytnej i jej wpływ na sztukę europejską

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LLSZF-KK Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Sztuka Francji epoki nowowżytnej i jej wpływ na sztukę europejską
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Konwersatoria z historii kultury
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia w formie wykładu z elementami konwersatorium poświęcone ważniejszym nurtom i zjawiskom w sztuce francuskiej XVI-XVIII w. i ich wpływom na sztukę nowożytną innych krajów.

Pełny opis:

Nowożytna sztuka Francji, mimo wielu zapożyczeń włoskich, zyskała już w XVI w. specyficzne, odrębne oblicze. Wielkie znaczenie polityczne Francji oraz bogactwo i atrakcyjność jej kultury, zwłaszcza tej związanej z dworem królewskim, sprawiły, że tamtejsza sztuka, a w sposób szczególny architektura rezydencjonalna, była jednym z najważniejszych wzorców i źródeł inspiracji dla artystów i zleceniodawców w wielu krajach europejskich. Promieniowanie sztuki francuskiej nasiliło się w okresie panowania Ludwika XIV i swoje apogeum osiągnęło w XVIII w. Zajęcia w formie wykładu z elementami konwersatorium poświęcone będą ważniejszym nurtom i zjawiskom we francuskiej architekturze, rzeźbie, malarstwie i sztuce ogrodowej XVI-XVIII w. i ich wpływowi na sztukę nowożytną innych krajów, szczególnie Anglii, krajów niemieckich i Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Literatura:

• A. Blunt, Art and architecture in France 1500-1700, New Haven – London 1999.

• D. Chadych, D. Leborgne, Atlas de Paris. Évolution d’un paysage urbain, Paris 2011.

• J. Chagniot, Paris au XVIIIe siècle, Paris 1988.

• Francusko-polskie relacje artystyczne w epoce nowożytnej, red. A. Pieńkos, A. Rosales Rodriguez, Warszawa 2010.

• Francesco Primaticcio architetto, red. S. Frommel, Milano 2005.

• P. Migasiewicz, Inspiracje francuskie w rzeźbie figuralnej Johanna Riedla. Zarys problemu, [w:] Silesia Jesuitica. Kultura i sztuka zakonu Jezuitów na Śląsku i w hrabstwie kłodzkim (1580–1776), red. D. Galewski, Wrocław 2012, s. 147-155.

• J.-M. Pérouse de Montclos, Histoire de l’architecture française. De la Renaissance à la Révolution, Paris 2003.

• A. Ryszkiewicz, Francusko-polskie związki artystyczne w kręgu J. L. Davida, Warszawa 1967.

• K. Secomska, Malarstwo francuskie XVII w., Warszawa 1985.

• F. Souchal, French sculptors of the 17th and 18th centuries. The reign of Louis XIV. Illustrated Catalogue, t. I–IV, Paris 1977–1993.

• F. Souchal, Wandalizm rewolucji, przeł. P. Migasiewicz, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza w zakresie przedstawionym w p. 11.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 14 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Migasiewicz
Prowadzący grup: Paweł Migasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.