Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Muzeum w działaniu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-MWDZ-KK Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Muzeum w działaniu
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Konwersatoria z historii kultury
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć prowadzonych w formule konwersatorium będzie funkcjonowanie współczesnego muzeum, jego kulturowe znaczenie i związki z akademicką historią sztuki.

Pełny opis:

Na modelu Muzeum Narodowego w Warszawie zaprezentowane zostaną statutowe cele i obszary działalności instytucji, rola kuratorów, kustoszy, konserwatorów i innych pracowników. W ramach zajęć odbywających się w MNW omówiona zostanie historia tej placówki, społeczne i polityczne uwarunkowania jej powstania i aktywności, historia zbiorów i wystaw, naukowych odkryć i publikacji jej pracowników. Zaprezentowane zostaną przemiany w zakresie wystawiennictwa i aranżacji galerii stałych, możliwości i trudności związane z przestrzenią gmachu i jego magazynów; przybliżone zostaną sylwetki dawnych i współczesnych darczyńców. Krytycznej refleksji poddany zostanie również aktualny zamysł poszczególnych galerii i towarzyszący im „aparat” treści komunikowanych widzom za pomocą rozmaitych mediów. Analizowane będzie miejsce i rola najważniejszych i najcenniejszych dzieł w Muzeum oraz sposób ich opisywania. W miarę dostępności pokazane zostanie również muzealne „zaplecze” magazynowe, organizacyjne i konserwatorskie, biblioteka MNW i elektroniczne zasoby zbiorów. Dyskutowane będą aktualne wystawy, rola kuratorów, scenografów, procedury i etapy przygotowania pokazów i towarzyszących im publikacji, czyli „kuchnia” ekspozycji.

Literatura:

Wybrana bibliografia:

A.Masłowska, Kronika Wystaw Muzeum Narodowego w Warszawie 1862-2002 Tom I, 1862-1962, Warszawa 2002

A. Masłowska, Kronika Wystaw Muzeum Narodowego w Warszawie 1862-2002 Tom II, 1963-1982, Warszawa 2006

J. Dehnel, Proteusz czyli o przemianach : spacerownik po historii Muzeum Narodowego w Warszawie, wybór i opis materiału ikonograficznego A. Masłowska, Warszawa 2015

A. Rottermund, A. Sołtan, M. Wrede, 200 lat muzealnictwa warszawskiego: dzieje i perspektywy : materiały sesji naukowej, Zamek Królewski w Warszawie, 16-17 listopada 2005 roku, Warszawa 2006

I.Jakimowicz, Szkoła Sztuk Pięknych w Warszawie 1844-1866, Warszawa 1963

„Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”

Katalogi wystaw, zbiorów i przewodniki po galeriach MNW oraz strony internetowe MNW

Efekty uczenia się:

Student zna historię, cele i zakresy działania MNW, jest zapoznany ze zbiorami tej instytucji i obowiązkami jej pracowników, potrafi korzystać z zasobów bibliotecznych i cyfrowych Muzeum, zna jego strukturę organizacyjną; potrafi argumentować i dyskutować na temat wystaw i ekspozycji stałych.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność i prezentacja (30 minut) wybranego zagadnienia związanego z tematyką zajęć (w uzgodnieniu z prowadzącą).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Rosales-Rodriguez
Prowadzący grup: Agnieszka Rosales-Rodriguez
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.