Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium licencjackie dr M. Wróblewska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-PROSLICMW Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium licencjackie dr M. Wróblewska
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

nieobowiązkowe
proseminaria

Skrócony opis:

Program zajęć dostosowany jest do indywidualnych zainteresowań uczestników, w ramach historii sztuki nowoczesnej i współczesnej (XIX-XXI wiek), ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów, fotografii i filmu.

Pełny opis:

Program zajęć dostosowany jest do indywidualnych zainteresowań uczestników, w ramach historii sztuki nowoczesnej i współczesnej (XIX- XXI wiek), ze szczególnym uwzględnieniem nowych mediów, fotografii i filmu. Głównym celem jest przygotowanie do seminarium licencjackiego, dlatego spotkania poświęcone będą zarówno kwestiom warsztatowym, jak pracy nad wybranymi przez uczestników tematami (od określenia najważniejszych problemów, przeprowadzenia analiz wybranych dzieł i tekstów źródłowych, przez przygotowanie bibliografii tematu i jej krytyczną lekturę, po przygotowanie pracy o poprawnej strukturze i logicznym, klarownym wywodzie, poprawnej językowo). Udział w proseminarium nie zobowiązuje studenta do kontynuacji pracy pod kierunkiem prowadzącej zajęcia na III roku.

Literatura:

Ustalana w trakcie zajęć z uczestnikami, w zależności od ich zainteresowań.

Efekty uczenia się:

Uczestnicy zajęć zdobędą wiedzę w zakresie wybranych zagadnień z obszaru sztuki i kultury nowoczesnej i współczesnej. Ćwiczyć będą umiejętność przygotowania krótkiej pracy pisemnej od podstaw (określenie tematu i najważniejszych problemów, analiza dzieła, sporządzenie bibliografii tematu, krytyczna analiza źródeł i opracowań).

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnicy oceniani będą na podstawie aktywnego udziału w dyskusjach na zajęciach i prezentacji własnego tematu, a także złożonej do końca semestru pracy pisemnej.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.