Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proseminarium Wyższe prof. A. Pieńkos

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-PROSMWYPI Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Proseminarium Wyższe prof. A. Pieńkos
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Skrócony opis:

Seminarium poświęcone rozmaitym aspektom sztuki i kultury nowoczesnej, przede wszystkim sztuk plastycznych, fotografii i piśmiennictwa o sztuce od połowy XVIII w. do połowy XX w.

Pełny opis:

Seminarium przygotowuje do pisania pracy magisterskiej. Na zajęciach omawiane są różne założenia metodyczne tego typu tekstu, utrwalane obyczaje i zasady warsztatu pracy humanistycznej, komentowane wybrane opracowania z historii sztuki, o inspirujących koncepcjach metodologicznych. Zakres przyjmowanych referatów i prac magisterskich wiąże się z polami zainteresowań badawczych prowadzącego i obejmuje sztukę i kulturę XVIII i XIX w., w wyjątkowych wypadkach także wieku XX.

Zasadniczo seminarium poświęcone jest kulturze europejskiej. Preferowane obszary tematyczne to: sztuka francuska, szwajcarska, angielska, skandynawska; związki plastyki i literatury; teoria procesu twórczego; romantyczna myśl o sztuce; symbolizm europejski; pracownia i dom artysty i pisarza; koncepcje muzeów i kolekcji; pejzaż (nie tylko w malarstwie); podróże artystyczne i odkrycia kulturowe epoki nowoczesnej; grafika i fotografia jako media oświeceniowej i późniejszej „rewolucji obrazów”. Istnieje także możliwość włączenia się seminarzystów w prowadzony przez kierującego seminarium projekt dokumentacji polskiego dziedzictwa artystycznego wieków XIX i XX za granicą.

Szczegółowy program będzie dostosowany do indywidualnych zainteresowań i oczekiwań studentów.

Literatura:

Literatura dostosowana jest do indywidualnych zainteresowań i potrzeb badawczych uczestników.

Efekty uczenia się:

Student zna zasady pisania tekstu naukowego, potrafi opracować stan badań, właściwie dobrać literaturę i sporządzić aparat naukowy pracy; samodzielnie kształtuje temat pracy seminaryjnej i magisterskiej, wykazując się aktywnością badawczą. Rozwija umiejętności analizy i krytycznego myślenia, nabywanego wraz z kompetencjami społecznymi podczas ustnych prezentacji części pracy na seminariach. Temat i forma prezentacji poddawane są dyskusji, angażującej pozostałych uczestników seminarium.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- złożenie pracy seminaryjnej/ magisterskiej w formie pisemnej, poprzedzone prezentacją poszczególnych etapów i części pracy w formie referatów. Udział w dyskusjach na zajęciach. Kryteria oceny pracy określone są w zasadach obowiązujących w IHS: wartość merytoryczna, umiejętność zgromadzenia dotychczasowego stanu wiedzy o danym zagadnieniu i wyciągnięcia zeń wniosków; poprawność formalna i warsztatowa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 60 godzin, 6 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pieńkos
Prowadzący grup: Andrzej Pieńkos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Proseminarium, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pieńkos
Prowadzący grup: Andrzej Pieńkos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.