Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium licencjackie podstawowe dr M. Wróblewska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SEMLICP Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie podstawowe dr M. Wróblewska
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Seminarium licencjackie przeznaczone jest dla studentów zainteresowanych historią sztuki nowoczesnej i współczesnej, historią i teorią fotografii oraz muzeologią

Pełny opis:

Seminarium licencjackie przeznaczone jest dla stu-dentów zainteresowanych historią sztuki nowoczesnej i współczesnej, a także historią i teorią fotografii lub muzeologią. Zakres tematyczny uwzględnia dzieje sztuki w XIX, XX i początkach XXI wieku; fotografię na świecie (od początków procesu jej wynajdywania, na przełomie XVIII i XIX stulecia, do dziś). W przypadku muzeologii, podejmowane będą zagadnienia związane zarówno z historią, jak i współczesną problematyką muzeów (nie tylko sztuki).

Przedmiotem zainteresowań podczas spotkań będą ró-wnież nowe ujęcia teoretyczne i metodologiczne, nowe kategorie badawcze, służące analizie wymienionych zjawisk.

Studenci podczas zajęć pracować będą na zbiorach archiwalnych (w przypadku fotografii lub muzeów pol-skich), albo korzystać z publikowanych źródeł i opra-cowań.

Głównym celem seminarium jest przygotowanie pracy licencjackiej. Służyć temu będzie rozwijanie umiejętności analizy dzieł sztuki, fotografii lub wybranych problemów z zakresu muzeologii (w zależności od tematów wybranych przez uczestników), a także rozwijanie kom-petencji teoretycznych.

Literatura:

Dostosowana do zainteresowań i potrzeb seminarzystów.

Efekty uczenia się:

Student pozna zasady pisania tekstu nauko-wego, opracowania stanu badań, właściwego doboru literatury. Pozna zasady sporządzania aparatu naukowego: przypisów, spisów itp. Zdobędzie umiejętności analizy krytycznej tekstów, zarówno o charakterze źródeł, jak i opracowań. Ćwiczyć będzie dyskusję w gru-pie, po prezentacji tematu pozostałym uczestnikom seminarium.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach (do-puszczalne dwie nieobecności w seme-strze),

- prezentacja referatu na seminarium

- złożenie pracy licencjackiej w APD i akcep-tacja promotora.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wróblewska
Prowadzący grup: Magdalena Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium licencjackie, 60 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Wróblewska
Prowadzący grup: Magdalena Wróblewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.