Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie dr hab A. Sulikowska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-SEMMGAS Kod Erasmus / ISCED: 03.6 / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie dr hab A. Sulikowska
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 12.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Tematem seminarium jest sztuka kręgu Kościoła wschodniego i jej doktryna, jak również jej percepcja w kulturze zachodniej Europy, kwestie związane z obecnością dzieł sztuki dawnej w kolekcjach muzealnych.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci przygotowują prace dyplomowe na wybrane przez siebie tematy. Mogą one dotyczyć problemów sztuki związanej z tradycją wschodniochrześcijańską (sztuka bizantyjska, związana z bizantyjską np. nubijska, ruska, rosyjska, malarstwo ikonowe, rzemiosło cerkiewne) i jej zmianami na przestrzeni wieków oraz recepcji we współczesności. Część zajęć odbywać się będzie w Muzeum Narodowym.

Literatura:

Literatura przedmiotu będzie zależna od tematów prac przygotowywanych przez uczestników zajęć.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych problemów sztuki wschodniochrześcijańskiej i jej podstaw doktrynalnych. Umie krytycznie czytać teksty naukowe, a także samodzielnie przygotowywać pisać prace pisemne, poczynając od zbierania i porządkowania materiałów aż po ostateczną redakcję tekstu opatrzonego aparatem krytycznym. Dysponuje kompetencjami personalnymi i społecznymi polegającymi na umiejętności zwięzłego przedstawiania swojego stanowiska, a także podejmowania dyskusji z zachowaniem należytej kultury wypowiedzi i szacunku do adwersarza.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie wygłoszonego referatu oraz złożonej i zaakceptowanej w systemie apd pracy magisterskiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 4 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Sulikowska-Bełczowska
Prowadzący grup: Aleksandra Sulikowska-Bełczowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Sulikowska-Bełczowska
Prowadzący grup: Aleksandra Sulikowska-Bełczowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.