Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język łaciński dla muzykologów 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3106-1JLDM-CW Kod Erasmus / ISCED: 03.2 / (0215) Muzyka i sztuki sceniczne
Nazwa przedmiotu: Język łaciński dla muzykologów 1
Jednostka: Instytut Filologii Klasycznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I r. studiów stacjonarnych I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawowy kurs języka łacińskiego, który zapoznaje uczestników zajęć z fundamentalnymi zasadami gramatycznymi języka łacińskiego i przygotowuje do samodzielnego tłumaczenia prostych tekstów łacińskich. Ukazuje także dziedzictwo łaciny (i greki) w szeroko rozumianej terminologii muzycznej.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje:

- podstawowe zasady gramatyczne (fleksja) i słownictwo łacińskie

- lekturę prostych tekstów łacińskich zawierających omawiane zagadnienia fleksyjne

- wyjaśnienie antycznej etymologii pojęć funkcjonujących współcześnie, zwłaszcza z dziedziny muzyki

- podstawowe informacje o czytanych tekstach (fragmenty z Carmina Burana, Laus Cracoviae, psalmy etc.) i ich autorach

- słynne toposy literackie i muzyczne

Literatura:

1. Materiały i teksty dostarczone przez prowadzącego zajęcia.

2. Ausoni A., Muzyka. Leksykon (historia, sztuka, ikonografia), Warszawa 2007.

3. Grimal P., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 1990.

4. Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1992.

5. Korpanty J. (red.), Mały słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa (dowolne wydanie) lub

6. Kumaniecki K. (red.), Mały słownik łacińsko-polski, PWN, Warszawa (dowolne wydanie).

7. Mikołajczak A.W., Łacina w kulturze polskiej, Wrocław 1998.

8. Świderkówna A. (red.), Słownik pisarzy antycznych, Warszawa 1982.

9. Wielewski M., Gramatyka opisowa języka łacińskiego, PWN, Warszawa (dowolne wydanie) lub

10. Wikarjak J., Gramatyka opisowa języka łacińskiego, PWN, Warszawa (dowolne wydanie).

Efekty uczenia się:

Student powinien znać podstawową terminologię gramatyki języka polskiego dotyczącą fleksji i składni (nazwy przypadków, części mowy, części zdania)..Po zakończeniu zajęć student:

1. Tłumaczy proste teksty łacińskie

2. Rozpoznaje łacińskie formy fleksyjne i składniowe

3. Poznaje fragmenty oryginalnych tekstów łacińskich, zwłaszcaa muzycznych

4. Zdobywa informacje o postaciach mitycznych (Arion, Orfeusz etc.), historycznych (Ciołek) oraz antycznych motywach, wykorzystywanych w tekstach muzycznych (pojęcie Fortuny, Kairos etc.)

Metody i kryteria oceniania:

1. Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) – 40%

2. Śródsemestralne pisemne testy kontrolne – 30%

3. Końcowe zaliczenie pisemne (przekład tekstu) – 30%.

Do zaliczenia końcowego można podejść po zaliczeniu wszystkich sprawdzianów.

Student ma prawo do dwukrotnej poprawy każdego sprawdzianu pisemnego.

Nieprzystąpienie do sprawdzianu w pierwszym terminie bez usprawiedliwienia powoduje utratę tego terminu.

Kontrola obecności: dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności w semestrze.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Inga Grześczak
Prowadzący grup: Inga Grześczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Lektorat - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.