Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fonetyka języka rosyjskiego z elementami fonologii 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3223-1LFR Kod Erasmus / ISCED: 09.302 / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Fonetyka języka rosyjskiego z elementami fonologii 1
Jednostka: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe J1
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: rosyjski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zalecana jest ogólna orientacja w podstawowych zagadnieniach z zakresu językoznawstwa oraz znajomość języka rosyjskiego w stopniu średniozaawansowanym (przedmiot prowadzony jest w oparciu o materiał egzemplifikacyjny w języku rosyjskim).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wyrównanie znajomości języka rosyjskiego do poziomu średniozaawansowanego w zakresie wymowy i rozumienia ze słuchu. Kształtowane na zajęciach umiejętności obejmują znajomość podstawowych pojęć teorii fonetyki i fonologii w ujęciu kontrastywnym oraz zapis fonetyczny języka rosyjskiego.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są na zapoznanie studentów z następującą treścią:

1. Aparat artykulacyjny – opis i zasady funkcjonowania.

2. Fonem i dźwięk; litera a głoska.

3. Klasyfikacje systemu samogłoskowego języka rosyjskiego, charakterystyka samogłosek.

4. Samogłoski w pozycjach akcentowanych.

5. Redukcje samogłosek w pozycjach nieakcentowanych.

6. Klasyfikacje systemu spółgłoskowego języka rosyjskiego, charakterystyka spółgłosek.

7. Modyfikacje spółgłosek w ciągach fonicznych – asymilacje.

8. Modyfikacje spółgłosek w ciągach fonicznych - uproszczenie grup spółgłoskowych, dysymilacja.

9. Transkrypcja jako sposób przedstawienia fonemów w realizacji.

10. Podstawowe zasady transkrypcji fonetycznej- ćwiczenia.

11. Konstrukcje intonacyjne w języku rosyjskim.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- precyzyjnie słyszy i poprawnie wymawia dźwięków mowy rosyjskiej;

- wyjaśnia podstawowe różnice w wymowie dźwięków języka polskiego i rosyjskiego;

- stosuje środki artykulacyjne, intonacyjne i ekspresywne języka w bezpośrednim użyciu sytuacyjnym, tzn. tworząc własne teksty w procesie komunikacji;

- rozpoznaje i koryguje błędnie przyswojone struktury artykulacyjne i intonacyjne;

- rozpoznaje i stosuje metody przeciwdziałania interferencji fonetycznej pomiędzy językiem polskim a językiem rosyjskim;

- dostosowuje zasady transkrypcji fonetycznej w celu opisania jednostek języka rosyjskiego;

- interpretuje symbole transkrypcji fonetycznej w celu zrekonstruowania zapisu literowego jednostek języka rosyjskiego.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Małachowicz
Prowadzący grup: Marta Małachowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Literatura:

Grzybowski S., Podstawy fonetyki rosyjskiej dla Polaków, Warszawa 1983.

Grzybowski S., Olechnowicz M., Wawrzyńczyk J, Gramatyka opisowa współczesnego języka rosyjskiego (fonetyka, fonologia, pismo), Warszawa 1986.

Зoлoтoй фонд. Энциклoпeдия - Pусский язык, Москва 2003.

Зыкова Е.И., Ильина А.И., Сборник упражнений по фонетике русского языка, Санкт-Петербург 2001.

Костина И.С., Александрова Н.Н., Перспектива. Фонетический курс, Санкт-Петербург 2002.

Лебедева Ю.Г., Звуки, ударение, интонация, Москва 1975

Максимов В.И., Занимательная фонетика. Пособие для учащихся, Санкт-Петербург 2012.

Одинцова И.В., Звуки, ритмика, интонация, Москва 2004.

Учебное пособие по фонетике русского языка для иностранцев, Москва 1986.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.