Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia-Społeczeństwo-Kultura obszaru anglojęzycznego 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3223-1LHSK2A Kod Erasmus / ISCED: 09.002 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Historia-Społeczeństwo-Kultura obszaru anglojęzycznego 2
Jednostka: Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe J2
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest wszechstronne zaznajomienie studentów z szerokim kontekstem historycznym, społecznym i kulturowym oraz ich przygotowanie do pracy w rzeczywistości społecznej Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wielostronne ujęcie humanistyczne problematyki historycznej, społecznej i kulturowej Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych (z pominięciem literatury, wyodrębnionej jako osobny przedmiot). Na treści nauczania składać się będą następujące zagadnienia:

- geografia fizyczna, gospodarcza i polityczna;

- historia polityczna, gospodarcza i społeczna;

- historia sztuki i kultury (z wyjątkiem historii literatury);

- współczesne życie polityczne i gospodarcze;

- współczesna rzeczywistość i problemy społeczne;

- świat mediów;

- tożsamość narodowa, ruchy separatystyczne;

- folklor, zwyczaje i obyczaje.

Pełny opis:

CZĘŚĆ 1 – WYSPY BRYTYJSKIE

1. ”Now what have we got?” Geografia Wysp Brytyjskich i dawnego Imperium Brytyjskiego

2. ”Little Britain”? Współczesne społeczeństwo brytyjskie

3. ”This is a BRITISH democracy!” System polityczny Wielkiej Brytanii

4. Britannia i Hibernia: starożytne korzenie tożsamości brytyjskiej i irlandzkiej

5. Wyspy Brytyjskie w średniowieczu: Normanowie i ich dominacja

6. Rządy Tudorów i reformacja

7. Rządy Stuartów – wojna domowa i unia ze Szkocją

8. Oświecenie i rewolucja przemysłowa

9. Epoka wiktoriańska – sytuacja wewnętrzna i polityka imperialna

10. Od upadku imperium do integracji europejskiej. Upadek znaczenia Wielkiej Brytanii w XX wieku

CZĘŚĆ 2 – STANY ZJEDNOCZONE

11. ”From Sea to Shining Sea”: Geografia Stanów Zjednoczonych

12. ”One Nation (under God) Indivisible”? Współczesne społeczeństwo amerykańskie

13. ”Government of the People”: System polityczny USA

14. “A City Upon a Hill”: Od pielgrzymów do trzynastu kolonii

15. ”A Republic. If You Can Keep It”: Rewolucja amerykańska

16. “Go West, Young Man!”: podbój Dzikiego Zachodu

17. ”A New Birth of Freedom”: wojna domowa i odbudowa

18. ”Give Me Your Tired, Your Poor!”: u źródeł nowoczesnej Ameryki

19. “Speak Softly and Carry a Big Stick!”: progresywizm, imperializm i Nowy Ład

20. “The Arsenal of Democracy”: globalne przywództwo USA w dobie II wojny światowej i zimnej wojny

21. ”I Have a Dream!”: przemiany społeczne w XX wieku

Literatura:

LEKTURY OBOWIĄZKOWE:

SEMESTR ZIMOWY

Oakland J., British Civilization. An Introduction, Routledge 2010

McDowall D., An Illustrated History of Britain, Longman 1995

SEMESTR LETNI

Mauk D., Oakland J., American Civilization. An Introduction, Routledge 2009

O'Callaghan B., An Illustrated History of the USA, Longman 1995

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE:

Bennett A., US Government & Politics, Philip Allan Updates, 2010

Campbell N., Kean A., American Cultural Studies. An Introduction to American Culture, Routledge 2008

Lynch P., Fairclough P., UK Government & Politics, Philip Allan Updates, 2010

O’Driscoll J., Britain. The Country and Its People, Oxford University Press, 1997

Efekty uczenia się:

Po uczestnictwie w kursie student powinien:

WIEDZA:

- wykazywać się znajomością fizycznej, gospodarczej i politycznej geografii Wielkiej Brytanii i USA;

- znać najważniejsze wydarzenia i postacie z historii politycznej, gospodarczej, społecznej oraz historii sztuki i kultury;

- odnosić wydarzenia z historii Wielkiej Brytanii i USA do kontekstu europejskiego i światowego;

- charakteryzować podstawowe zasady współczesnych ustrojów Wielkiej Brytanii i USA;

- wykazywać się znajomością świata mediów brytyjskich i amerykańskich;

- charakteryzować podstawowe współczesne problemy społeczne i religijne Wielkiej Brytanii i USA.

UMIEJĘTNOŚCI:

- umiejscawiać poznane wydarzenia na mapie;

- krytycznie oceniać wkład Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych w rozwój cywilizacji światowej;

- posługiwać się terminologią nauk społecznych w języku angielskim;

- prezentować węzłowe zagadnienia w ujęciu problemowym;

- wykazywać się umiejętnością samodzielnej analizy i syntezy w odniesieniu do wybranych zagadnień;

- wskazywać wydarzenia i postacie współcześnie kontrowersyjne, zajmować własne stanowisko w toczących się na ich temat sporach;

- rozpoznawać najważniejsze postacie współczesnego życia publicznego;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- stać się pełnoprawnym, świadomym obserwatorem i komentatorem życia publicznego Wielkiej Brytanii i USA;

- wykorzystywać zdobyte kompetencje w pracy tłumacza w kontekście rzeczywistości społecznej brytyjskiej i amerykańskiej.

Metody i kryteria oceniania:

- wynik pisemnych sprawdzianów z geografii Wysp Brytyjskich i Stanów Zjednoczonych (znajomość mapy fizycznej, politycznej i gospodarczej) – 20% [uzyskanie oceny pozytywnej ze sprawdzianów jest koniecznym warunkiem zaliczenia przedmiotu]

- aktywność podczas zajęć (udział w dyskusji na podstawie zadanej lektury, przygotowanie indywidualnych prezentacji) – 30%

- wynik sprawdzianu końcowego pisemnego (student proszony jest o dokonanie samodzielnej analizy dwóch, wybranych przez wykładowcę problemów z zakresu treści nauczania przedmiotu) – 50% [uzyskanie oceny pozytywnej ze sprawdzianu jest koniecznym warunkiem zaliczenia przedmiotu]

Praktyki zawodowe:

-

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.