Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium historyczno-kulturowe IIp : Wybrane teksty humanistyki francuskiej XX wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DPXW-KHK-05
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konwersatorium historyczno-kulturowe IIp : Wybrane teksty humanistyki francuskiej XX wieku
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Plan 1 stopień 2 rok z jęz. francuskim od podstaw
IIp Przedmioty obieralne - Konwersatorium historia i kultura
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geologia stosowana

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone będą tłumaczeniu i omawianiu wybranych tekstów humanistyki francuskiej

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone będą tłumaczeniu i omawianiu wybranych tekstów humanistyki francuskiej. Ich podstawowym celem będzie oswojenie ze słownictwem współczesnej humanistyki w języku francuskim. Na podstawie tekstów takich autorów jak Michel Foucault, Philippe Ariès, Roland Barthes, René Girard, Jean Starobinski, Simone de Beauvoir i inni, analizowane będą istotne tematy historii idei: rodzina, kobiety, śmierć, szaleństwo, wykluczenie, sacrum, władza i kara. Tezy uczonych zostaną skonfrontowane z krótkimi tekstami literackimi dotyczącymi omawianych kwestii.

Literatura:

Roland Barthes, Mythologies, Paris, Seuil, 1957.

Michel Foucault, Histoire de la folie à l'âge classique, Paris, Gallimard, 1961.

Id., Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975.

Philippe Ariiès, L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, Paris, Seuil, 1973.

Id., L'Homme devant la mort, Seuil, 1977.

René Girard, Le Bouc émissaire, Paris, Grasset, 1982.

Efekty uczenia się:

1. Umiejętność posługiwania się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa.

2. Umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków..

3. Umiejętność korzystania z różnych źródeł i sposobów wyszukiwania i selekcjonowania informacji.

4. Nabycie podstawowych umiejętności badawczych pozwalających na formułowanie i analizę problemów.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie aktywnego udziału w zajęciach oraz testu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Sobczyk
Prowadzący grup: Agata Sobczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Konwersatorium - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)