Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania nad literaturą brazylijską - tekst i kontekst I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-BLB1-1U Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Badania nad literaturą brazylijską - tekst i kontekst I
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 1 rok 2 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 2 stopnia, specjalność brazylijska
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Do kluczowych efektów uczenia należą: uzyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu literatury brazylijskiej i jej specyfiki na tle literatury światowej oraz umiejętność przeprowadzenia samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego z zakresu literatury brazylijskiej. Celem kursu jest pogłębienie kompetencji historycznoliterackich oraz krytycznoliterackich studentów, dotyczących literatury brazylijskiej oraz metod literaturoznawczych stosowanych do analizy dyskursu literackiego.

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są charakterystyce i analizie głównych prądów i tendencji we współczesnej literaturze brazylijskiej oraz omówieniu reprezentatywnych dzieł literackich.

Omawiana i analizowana będzie twórczość współczesnych pisarzy i poetów brazylijskich, m.in. João Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector, Lygia Fagundes Telles, Vinicius de Moraes, Rubem Fonseca.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są charakterystyce i analizie głównych prądów i tendencji we współczesnej literaturze brazylijskiej oraz omówieniu i analizie reprezentatywnych dzieł literackich w szerszym kontekście historycznym oraz kulturowym. Analiza dyskursu literackiego.

Omawiana i analizowana będzie twórczość współczesnych pisarzy i poetów brazylijskich, m.in. João Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto, Clarice Lispector, Lygia Fagundes Telles, Vinicius de Moraes, Rubem Fonseca.

Literatura:

Bosi, A.(1978): História concisa da literatura brasileira. São Paulo,Cultrix.

Rosa Guimaraes, J. (1988): Primeiras estórias. Rio de Janeiro, Editora Nova Fronteira.

Fagundes Telles, L. (2009): Pomba enamorada ou uma história de amor e outros contos escolhidos. Porto Alegre, L&PM.

Candido, A.; Castello, J.A.(1968): Presença da Literatura Brasileira, 3 Modernismo. São Paulo, DIFEL.

Castro, J. de (1968): Ludzie i kraby. Warszawa, Ksiazka i wiedza.

Castro, J. de (1948): A geografia da fome. Rio de Janeiro, Empresa Gráfica "O Cruzeiro".

Melo Neto, João Cabral de (1978): Antologia poética. Rio de Janeiro, Livraria José Olympio Editora.

Moriconi, Italo (2009): Os cem melhores contos brasileiros do século. Rio de Janeiro, Objetiva.

Vinicius de Moraes http://www.viniciusdemoraes.com.br/

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- podstawową terminologię nauk humanistycznych w językoznawstwie, jej źródła, oraz zastosowania.

- metodologię badań w literaturoznawstwie.

- zasady dotyczące wiedzy językowej niezbędnej w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne rejestry i style funkcjonalne języka kierunkowego (wariant brazylijski języka portugalskiego).

- fenomeny z zakresu historii, historii literatury i kultury Brazylii.

Absolwent potrafi:

- z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje.

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego.

- stosować podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, w dyscyplinach, w których prowadzony jest kierunek studiów.

Absolwent gotów jest to:

- uczenia się przez całe życie

Metody i kryteria oceniania:

1. obecność – maksymalnie dwie nieobecności nieusprawiedliwione.

2. aktywność na zajęciach – 20% oceny końcowej.

3. projekt - analiza wybranego dzieła 20% oceny końcowej

3. egzamin pisemny – 60% oceny końcowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Bagińska-Shinzato
Prowadzący grup: Olga Bagińska-Shinzato
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.