Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania nad literaturą hispanoamerykańską - tekst i kontekst I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-BLHA1-1U Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Badania nad literaturą hispanoamerykańską - tekst i kontekst I
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności latnoamerykańskiej 1 rok 2 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 1 roku studiów 2 stopnia, specjalność latynoamerykańska
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: hiszpański
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Celem konwersatorum jest zapoznanie studentów z propozycjami światopoglądowymi i formami artystycznymi charakterystycznymi dla hispoanoamerykańskiej literatury nowowczesnej i ponowoczesnej. Zajęcia mają służyć kształceniu umiejętności sprawnego rozpoznawania najważniejszych kategorii kultury współczesnej Ameryki Łacińskiej, oraz rekonstruowania sposobów literackiego zapisu jej przemian. Przyjęta metoda łączy syntetyczny ogląd tendencji z analizą twórczości poszczególnych autorów.

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia prowadzone są zdalnie, metodą synchroniczną.

Pełny opis:

Program przedmiotu obejmuje przegląd najważniejszych tendencji literatury hispanoamerykańskiej ostatnich dziesięcioleci. Celem jest uchwycenie specyfiki literackich przemian w Ameryce Łacińskiej, poprzez omówienie charakterystycznych dla tego okresu gatunków, nurtów estetycznych, stylów i tematów, ale również poprzez rozważenie wpływu czynników zewnątrzliterackich na procesy rozwojowe tejże literatury. Przyjęta metoda łączy ogląd syntetyczny okresu z krytyczną analizą wybranych powieści i zbiorów opowiadań.

Program zajęć

1. Boom, postboom, posmodernizm.

a) ewolucja twórczości najważniejszych przedstawicieli tzw. nowej powieści latynoamerykańskiej: Julia Cortázara, Gabriela Garcíi Márqueza, Maria Vargas Llosy, Carlosa Fuentesa i José Donoso.

b) spadkobiercy czy ojcobójcy: współcześni pisarze latynoamerykańscy wobec dziedzictwa boomu.

2. Postboom

a) powrót do poetyki przedstawieniowej: problematyka społeczna wobec eksperymentalizmu literatury boomu.

b) perspektywa krótkowidza czyli odwrót od „powieści totalnej“: Antonio Skármeta, Mario Benedetti, Isabel Allende.

3. Powieść-świadectwo czy “socjoliteratura”?

a) imperatywy pisarza latynoamerykańskiego w latach siedemdziesiątych.

b) głos “innego” i problem reprezentacji w Biografía de un cimarrón Miguela Barneta, Hasta no verte Jesús mío Eleny Poniatowskiej oraz Me llamo Rigoberta Menchú y así nació mi conciencia Rigoberty Menchú.

c) Rodolfo Walsh i Tomás Eloy Matínez: między literaturą a dziennikarstwem.

4. Dyskurs historyczny we współczesnej prozie hispanoamerykańskiej: parodia i intertekstualność: Terra nostra CarlosaFuentesa, Noticias del Imperio Fernando delPaso, Los perros del paraíso Abla Posse, El mundo alucinante Reinaldo Arenasa.

5. Twórczość pisarek hispanoamerykańskich w perspektywie krytyki feministycznej: Luisa Valenzuela (Como en la guerra), Isabel Allende (La casa de los espíritus), Laura Esquivel (Como agua para chocolate), Ángeles Mastretta (Arráncame la vida).

6. Gender, queer, camp i kitsch w literaturze hispanoamerykańskiej.

a) gender i genre w twórczości Manuela Puiga (La traición de Rita Hayworth, The Buenos Aires Affair, El beso de la mujer araña).

b) mistrzowie camp: Copi i Néstor Perlongher.

c) estetyka brzydoty w literaturze Osvalda Lamborghiniego.

7. Postmodernizm w Ameryce Łacińskiej: eksperymentalizm i stygmat politycznej przemocy (Salvador Elizondo, Fogwill, Diamela Eltit, Carmen Boullosa).

8. Literatura jako „trop rzeczywistości“ – pisarstwo na ruinach doświadczenia: Juan José Saer, Ricardo Piglia, Edmundo Desnoes, Sergio Pitol.

9. Dziedzictwo, zerwanie i rozczarowanie.

a) nowe ujęcia starych tematów: miasto i jego demony – nowe formy przemocy (Fernando Vallejo, Jorge Franco, Pedro Lambel).

b) „Brudny realizm“ vs. realizm magiczny (Pedro Juan Gutiérrez, Alberto Fuguet, Jaime Bayly).

10. McOndo i crack –doświadczenia grupowe latynoamerykańskiej postawangardy.

a) nowe antologie prozy iberoamerykańskiej: McOndo (1996), Líneas aéreas (1997), Se habla español. Voces latinas en U.S.A (2000).

11. Kultura i literatura narodowa w erze globalizacji: Roberto Bolaño (Los detectives salvajes, 1998), Jorge Volpi (En busca de Klingsor, 1998), Mario Bellatin (El jardín de la señora Murakami, 2000) Rodrigo Fresán (Jardines de Kengsington, 2003).

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

1. Manuel Puig, El beso de la mujer araña

2. Elena Poniatowska, Hasta no verte, Jesús mío

3. Rodolfo Walsh, Operación masacre

lub Tomás Eloy Martínez, La novela de Perón

4. Luisa Valenzuela, Cambio de armas

5. Diamela Eltit, Lumpérica

6. Ricardo Piglia, Respiración artificial

7. Juan José Saer, El entenado

8. Reinaldo Arenas: El mundo alucinante

9. Pedro Juan Gutiérrez, Trilogía sucia de La Habana

10. Fernando Vallejo, La virgen de los sicarios

11. Roberto Bolaño, Los detectives salvajes

Bibliografia krytyczna:

-Aínsa, Fernando; Barrera Trinidad (et al.) Historia de la literatura hispanoamericana. T. 3, Siglo XX, Madrid, Cátedra, 2008.‬‬‬‬‬‬

-Balderston, Daniel and Gonzalez, Mike, Encyclopedia of Latin American and Caribbean literature 1900-2003, London - New York, Routledge, 2004‬.‬‬‬‬‬‬

-Balderston, Daniel (et al.), Ficción y política: la narrativa argentina durante el proceso militar, Buenos Aires, Alianza Editorial; Minneapolis, Institute for the Study of Ideologies & Literature, 1987‬.‬‬‬‬‬‬

-Bolaño, Roberto (et al.) Palabra de América, Barcelona, SeixBarral, 2004.

-GonzálezEchevarría, Roberto, Pupo-Walker, Enrique (eds.) Historia de la literatura hispanoamericana. 2, El siglo XX.‬‬‬‬‬‬ Madrid, EditorialGredos, 2006.‬

-Hernández de López, AnaMaría (ed.), Narrativa hispanoamericana contemporánea: entre la vanguardia y el posboom, Madrid, EditorialPliegos, 1996.‬‬‬‬‬‬‬

-Mattalia, Sonia; Alcázar, Joan del (coord.) América latina: literatura e historia entre dos finales de siglo, Valencia, Ediciones del CEPS, 2000‬.‬‬‬‬‬‬

-Oviedo, José Miguel, Historia de la literatura hispanoamericana, vol. 4 (De Borges al presente), Madrid, Alianza Editorial, 2002.

-Shaw, Donald, Nueva narrativa hispanoamericana. Boom, posboom, posmodernismo, Madrid, Cátedra, 1999.

-Skłodowska, Elżbieta, Testimonio hispanoamericano: historia, teoría, poética, Nueva York, Lang, 1992.

-Skłodowska, Elżbieta, La parodia en la nueva novela hispanomericana, Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 1991.

-Toro, Alfonso de (ed.) Postmodernidad y postcolonialidad: breves reflexiones sobre Latinoamérica, Frankfurt a.M., Vervuert; Madrid, Iberoamericana, 1997‬.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

Efekty uczenia się:

Student:

- zna specyfikę tematyki prozy hispanoamerykańskiej ostanich dekad XX wieku, potrafi przedstawić swoje wnioski w akademickiej debacie (K_W04, K_W05, K_K02),

- Zna najważniejszych przedstawicieli najnowszej prozy hispanoamerykańskiej oraz ich najwybitniejsze utwory. Potrafi usytuować je w szerszym kontekście literacko-kulturowym (K_W01, K_W04),

- potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł z wybranych obszarów dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów latynoamerykanistycznych (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.) (K_U01, K_U02),

- zna i potrafi korzystać z najnowszej literatury przedmiotu dotyczącej badań nad współczesnymi zjawiskami w prozie hispanoamerykańskiej i światowej (K_W06, K_U01),

- rozumie związki współczesnej prozy hispanoamerykańskiej z tendencjami i nurtami w powieści o pisarstwie światowym ostatnich trzech dekad XX wieku i potrafi wypowiadać się ustnie i pisemnie na ten temat (K_W04, K_W05, K_U01),

- potrafi korzystać z narzędzi cyfrowej humanistyki do przeprowadzenia analizy dzieła literackiego (K_W02, K_U01).

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się egzaminem ustnym (egzamin zdalny za pomocą rekomendowanego przez Uniwersytet komunikatora). Na ocenę końcową wpływ będzie mieć aktywny udział w zajęciach.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Flisek
Prowadzący grup: Agnieszka Flisek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.