Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura brazylijska ćwicz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-LB-31c1 Kod Erasmus / ISCED: 09.204 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Literatura brazylijska ćwicz.1
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności portugalskiej 3 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 3 roku studiów 1 stopnia, specjalność portugalska
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu literaturoznawstwa lub kulturoznawstwa; znajomość głównych szkół myślenia i tradycji w humanistyce.

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone są charakterystyce i analizie głównych prądów i dzieł literackich w Brazylii – od czasów kolonialnych (XVI w.) do powstania Republiki w drugiej połowie XIX wieku.

Przedmiot prowadzony zdalnie.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są charakterystyce i analizie głównych prądów i dzieł literackich w Brazylii – od czasów kolonialnych (XVI w.) do powstania Republiki w drugiej połowie XIX wieku. Omawiane i analizowane będą następujące prądy literackie: Literatura informacyjna, Literatura Jezuitów, Barok literacki, Arkadyzm, Romantyzm oraz reprezentatywne dzieła autorów brazylijskich.

Przedmiot prowadzony zdalnie.

Literatura:

www.dominiopublico.gov.br

Bosi, A.(1978): História concisa da literatura brasileira. São Paulo, Cultrix.

Candido, A.; Castello, J.A.(1974): Presença da Literatura Brasileira. São Paulo, DIFEL.

Candido, A. (1992): Formação da literatura brasileira. São Paulo, Martins Fontes.

Candido, A.(2002): O Romantismo no Brasil. São Paulo, Humanitas/FFLCH.

Coutinho, A. (1969): A literatura no Brasil. Rio de Janeiro, Sul-Americana.

Guinsburg, J. (2002): O Romantismo. São Paulo, Perspectiva.

Merquior, J.G. (1989): De Anchieta a Euclides. Rio de Janeiro, José Olympio.

Tavares, H. (2002): Teoria literária. Belo Horizonte, Editora Itatiaia

Efekty uczenia się:

Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu historii literatury Brazylii.

Potrafi - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje.

Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników w zakresie literaturoznawstwa.

Potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla literaturoznawstwa brazylijskiego oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków.

Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego studiowanego regionu (Brazylii).

Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie.

Metody i kryteria oceniania:

Tok podająco - poszukujący. Wykład, dyskusja dotycząca lektury, peer-teaching, studium przypadku.

1. obecność – maksymalnie 2 nieobecności nieusprawiedliwione.

2. aktywność na zajęciach – 50% oceny końcowej.

3. praca pisemna na zadany temat – 50% oceny końcowej.

*Aby student mógł zostać dopuszczony do egzaminu końcowego z przedmiotu (wykładu), musi uzyskać pozytywną ocenę (łącznie min. 70% elementów wymienionych w punkcie 2 i 3) z ćwiczeń z przedmiotu Literatura brazylijska cz. 1.

Forma zaliczenia przedmiotu: zdalna.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Bagińska-Shinzato
Prowadzący grup: Olga Bagińska-Shinzato
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.