Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura portugalska II ćwicz.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-LP2-31c Kod Erasmus / ISCED: 09.2 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Literatura portugalska II ćwicz.
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności portugalskiej 3 rok 1 stopnia
Przedmioty podstawowe dla 3 roku studiów 1 stopnia, specjalność portugalska
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien znać i rozumieć złożoność analizowanych i interpretowanych zjawisk literackich, kłaść nacisk na poszukiwania badawcze w trakcie procesu kształcenia i stosować zdobytą wiedzę, być zdolnym do refleksji krytycznej, wypowiadać się w sposób prawidłowy i skorelowany z treścią przekazu, wykazywać zdolności i zainteresowania do lektury Bibliografii, udowadniać własną dyscyplinę i stałe nawyki pracy sprzyjające stworzeniu postawy początkującego badacza.

Skrócony opis:

Prądy literackie na przełomie wieków. Nurty estetyczne 1-go Modernizmu ogłoszone przez czasopismo “Orpheu” i najważniejsi autorzy: Mário de Sá-Carneiro, José de Almada Negreiros i Fernando Pessoa ze swoimi heteronimami: Albertem Caeirem, Ricardem Reisem i Álvaro de Camposem, a także semi-heteronimem Bernardem Soaresem.

Pełny opis:

Dialogi i diatryby – podmiot, język i rzeczywistość.

I. 1-szy Modernizm

Prądy literackie na przełomie wieków. Nurty estetyczne 1-go Modernizmu ogłoszone przez czasopismo “Orpheu 1” (sensacyjny charakter “Opiário” i “Ode Triunfal” Álvara de Camposa) oraz “Orpheu 2”, intersekcjonizm “Chuva Oblíqua”. Różne “-izmy” i prądy estetyczne 1-go Modernizmu (paulizm i dyptyk “Impressões do Crepúsculo”: czysty, prosty i wysmakowany liryzm, intersekcjonizm, sensacjonizm, futuryzm). José de Almada-Negreiros: “Manifesto Anti-Dantas”; Álvaro de Campos: “Apontamentos para uma estética não aristotélica” i nakładanie się inteligencji (siły) na uczucie (piękno). Poetyka udawania Fernanda Pessoi – ortonim; pessoańska estetyka przedstawiona w tekstach “Autopsicografia”, “Isto”, “Ela Canta, Pobre Ceifeira” – przejście do heteronimii. Znaczenie Pessoi dla XX-wiecznej awangardy.

1. Fernando Pessoa

a) poezja ortonima

b) manifesty estetyczne

c) poezja Álvara de Campos (faza “Opiário”)

2. José de Almada-Negreiros

a) “Manifesto Anti-Dantas”

II. Poetyka 1-go Modernizmu – inne głosy

Mário de Sá-Carneiro jako prozaik paulizmu (“A Confissão de Lúcio”) i poeta początków heteronimii (“Dispersão”). Heteronimy Fernanda Pessoi: “Carta a Casais Monteiro” z 13 stycznia 1935 roku. Analiza postaci i estetyk heteronimów (Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Álvaro de Campos). Tematyczno-ideologiczny porządek “Mensagem” oraz idee tomu: prowidencjalizm, sebastianizm, mesjanizm; powrót epopei pisanej wierszem.

1. Mário de Sá-Carneiro

a) “A Confissão de Lúcio”

2. Fernando Pessoa

a) “Carta a Adolfo Casais Monteiro”

b) “O Guardador de Rebanhos” Alberta Caeira

c) Poezja Álvara de Campos

d) Ody Ricarda Reisa

e) “A Mensagem”

III. Fernando Pessoa jako prozaik i dramaturg.

“Livro do Desassossego” Fernanda Pessoi/Bernarda Soaresa: dziennik, księga symbolicznych fantazji, duchowa autobiografia, dekadencki modlitewnik. Statyczny dramat “Marinheiro”, “Fausto”, “O Banqueiro anarquista”, fragmenty dramatów. Krytyka Pessoi (Octavio Paz, João Gaspar Simões, António Quadros, Georg Rudolf Lind, Eduardo Lourenço et al..).

1. Fernando Pessoa

a) “O Livro do Desassossego”

b) “O Marinheiro”

c) “O Banqueiro Anarquista”

Literatura:

a) Aktywna:

Pessoa, Fernando, and Richard Zenith. Poesia Do Eu. n.p.: [Lisboa] : Círculo de Leitores, 2006.

Pessoa, Fernando, and Richard Zenith. Poesia Dos Outros Eus. n.p.: [Lisboa] : Círculo de Leitores, 2007.

Pessoa, Fernando, and Richard Zenith. Livro Do Desassossego. n.p.: Porto : Assírio & Alvim, 2012.

Pessoa, Fernando, and Fernando Cabral Martins. Mensagem. n.p.: Lisboa : Assírio & Alvim, 1997.

Almada Negreiros, José de. Textos De Intervenção. n.p.: Lisboa : Editorial Estampa, 1972.

Sá-Carneiro, Mário de, and Luís de Montalvor. A Confissão De Lúcio : Narrativa. n.p.: Lisboa : Edições Ática, 1973.

b) Pasywna:

Castro, Ivo. O Manuscrito De O Guardador De Rebanhos De Alberto Caeiro. Lisbon: Dom Quixote, 1986.

Carneiro, Carlos Miguel Filipe. "Alberto Caeiro E A Fenomenologia." (2011): RCAAP. Web.

Saraiva, José António, and Óscar Lopes. História Da Literatura Portuguesa. n.p.: Porto : Porto Editora, 1996.

Aguiar e Silva, Vítor Manuel de. Teoria Da Literatura. n.p.: Coimbra : Almedina, 2009.

Richard, Zenith. "Livro Do Desassossego: Translating, Reading, And Deciphering The Text." Abriu: Estudos De Textualidade Do Brasil, Galicia E Portugal, Vol 0, Iss 5, Pp 65-77 (2016) 5 (2016): 65. Directory of Open Access Journals. Web.

Duarte, Lelia Parreira. "A Confissão De Lúcio: Um Exemplo Da Arte Insólita E Ironica De Orpheu." Estudos Portugueses E Africanos 19.(1992): 45-55. MLA International Bibliography. Web.

Coelho, Jacinto do Prado. Diversidade E Unidade Em Fernando Pessoa. n.p.: Lisboa : Editorial Verbo, 1973.

França, José-Augusto. Almada : O Português Sem Mestre. n.p.: Lisboa : Estúdios Cor, 1974.

Lind, Georg Rudolf, and Margarida Lieblich Losa. Estudos Sobre Fernando Pessoa. n.p.: [Lisboa] : Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1981.

Strony internetowe poświęcone Fernando Pessoi i Modernizmowi

- Archiwum Pessoi

http://arquivopessoa.net/

- Biblioteka Narodowa

http://purl.pt/1000/1/

- Dom Fernanda Pessoi

http://casafernandopessoa.cm-lisboa.pt/index.php?id=2233

Strony internetowe przydatne do studiów nad literaturą portugalską:

- Projeto Vercial

http://alfarrabio.di.uminho.pt/vercial/intro1.htm

- E-Dicionário de Termos Literários

http://www.edtl.com.pt/

- Associação Internacional de Lusitanistas

http://lusitanistasail.net/

- Revista Colóquio-Letras

http://www.coloquio.gulbenkian.pt/

- Revista do Núcleo de Estudos de Literatura Portuguesa e Africana

http://www.uff.br/revistaabril/

Efekty uczenia się:

Student orientuje się w dynamice procesu historycznoliterackiego w XX-wiecznej Portugalii. Posiada umiejętność krytycznej analizy portugalskich zjawisk literackich i kulturowych, występujących w wieku XIX i poczatku XX (circa 1930) w Portugalii - w formie ustnej oraz pisemnej.

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu historii literatury portugalskiej.

Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej.

Student zna podstawową terminologię nauk humanistycznych, w szczególności literaturoznawstwa (w jęz. portugalskim).

Student ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej.

Student ma podstawową wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne rejestry i style funkcjonalne języka portugalskiego.

Student ma świadomość kompleksowej natury języka portugalskiego oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń.

Student zna podstawowe metody i narzędzia informatyczne i techniki pozyskiwania danych, pozwalające badać, opisywać i analizować kulturę, literaturę, historię i język oraz pozwalające na kontakty naukowe i zawodowe na rynku międzynarodowym.

Student potrafi - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać i użytkować informacje literaturoznawcze.

Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa w typowych sytuacjach profesjonalnych.

Student potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla literaturoznawstwa oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

Student posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków.

Student potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu literaturoznawstwa w języku portugalskim.

Student posiada umiejętność przygotowania esejów pisemnych w języku portugalskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł.

Student posiada kompetencje społeczne i językowe w zakresie literaturoznawstwa w społecznościach jezykowych portugalskojęzycznych, potrafi je wykorzystać we współdziałaniu i pracy indywidualnej/grupowej oraz przyjmować w niej różne role.

Student ma nawyk śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, kulturze i literaturze Półwyspu Iberyjskiego, Brazylii, krajów afrykańskich i azjatyckich języka portugalskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Student powinien przeczytać dzieła wymienione w programie. Utwory prozatorskie należy przeczytać w całości, a w przypadku poezji zbiór wierszy reprezentatywny dla całości dzieła.

W ciągu całego semestru wymaga się od studenta wykonania prac, które zostaną ocenione i złożą się na indywidualne portfolio:

- bibliografię wybranego autora;

- analizy tekstów omawianych na zajęciach;

- ustne prezentacje na temat dzieł lub autorów wymienionych w programie;

- moderowanie dyskusji na temat dzieł lub autorów wymienionych w programie;

- analizy recenzji i stron internetowych poświęconych wybranemu autorowi / dziełu z programu;

- przekład wierszy / fragmentów prozy z programu;

- dziennik czytelniczy;

- teksty zachęcające innych do przeczytania wybranego dzieła.

Praktyki zawodowe:

Przekład tekstów literackich, nauczanie języka i literatury.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jose Albuquerque da Costa Dias, Anna Kalewska
Prowadzący grup: Jose Albuquerque da Costa Dias
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 32 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jose Albuquerque da Costa Dias, Anna Kalewska
Prowadzący grup: Jose Albuquerque da Costa Dias
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.