Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nowe technologie w nauczaniu języka portugalskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-NTNP-U Kod Erasmus / ISCED: 08.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nowe technologie w nauczaniu języka portugalskiego
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Plan specjalności brazylijskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności brazylijskiej 2 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 1 rok 2 stopnia
Plan specjalności portugalskiej 2 rok 2 stopnia
Przedmioty do wyboru dla specjalności portugalskiej studiów 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Język Portugalski (poziom A2/B1).

Informatyka (poziom podstawowy).

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Nowe Technologie w Nauczaniu Języka Portugalskiego (NTNJP) ma na celu nakreślenie studentom dalszego rozwoju związanego z wykorzystaniem nowych technologii informacyjnych i ich zastosowanie w działaniach związanych z językiem portugalskim.

Pełny opis:

Nowe Technologie w Nauczaniu Języka Portugalskiego (NTNJP) ma jako główne cele:

Przekazywanie aktualnych szkoleń w zakresie wykorzystania oprogramowania do celów edukacyjnych lub pokrewnych.

Poznania przez studentów narzędzi technologicznych dostępnych w celu wsparcia działalności dydaktycznej portugalskiej

Pracę nad Gramatyką Portugalską (składnia, ortografia, interpunkcja, środków stylistyczne) w wielu portugalskich kontekstach nauczania.

Praktykę procesów tworzenia (testy, karty pracy, tabele, prezentacje, itp.), korekta naukowa tekstów z wykorzystaniem technologii informacyjnych..

Ćwiczenia samodzielną i zespołową proces pisania.

Poprawa poziomu zrozumienia i tworzenia w języku portugalskim

Ostatecznym celem jest rozwijanie umiejętności w języku portugalskim w zakresie działalności edukacyjnej, odwołując się do takich zasobów technologicznych i opracowania niestandardowych metod i technik podejścia do nauczania języka portugalskiego.

Program:

1 Pojęcia Wstępne

1.1 Cechy

1.2 Podstawowe Pojęcia

1.3 Obszary Zastosowań ICT w Edukacji

1.4 Działanie Komputera (podstawy)

1.5 Systemy Operacyjne

1.6 Bezpieczeństwo Komputerów

2 Słowo Tworzenie

2.1 Podstawowe Pojęcia

2.2 Tworzenie Dokumentu

2.3 Edycja Oraz Formatowanie Dokumentu

2.4 Funkcje Zaawansowane (makra)

3 Przedstawienia

3.1 Podstawowe Pojęcia

3.2 Tworzenie Prezentacji

3.3 Pokaz Slajdów

4 Arkusz

4.1 Podstawowe Pojęcia

4.2 Tworzenie Arkusza Kalkulacyjnego

4.3 Arkusz Kalkulacyjny Jako Narzędzia Ewaluacyjna

4.4 Wykresy Oraz Listy

5 Internet

5.1 Podstawowe Pojęcia

5.2 Netykieta

5.3 Web 2.0

5.4 Komunikacja I Informacja w Internecie

6 Oprogramowanie Do Nauczania Języka

6.1 e-Learning Oraz Blended Learning

6.2 e-Learning Oraz Personal Learning Environment (PLE)

6.3 Zasoby Online Dla Nauczania Języków

7 Inne Funkcje Audiowizualny

Literatura:

Microsoft Word 2010 : wersja polska / Joyce Cox, Joan Lambert ; [tł. Ewa Hadała-Mikołajczuk].Warszawa : Wydawnictwo RM, cop. 2012.

Excel 2013 PL / John Walkenbach ; [tł. Piotr Ćieślak].Gliwice : Helion, cop. 2014.

Microsoft PowerPoint 2010 : wersja polska / Joyce Cox, Joan Lambert ; [tł. Anna Puziewicz].Warszawa : Wydawnictwo RM, cop. 2012.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- miejsce i znaczenie nauk humanistycznych w systemie nauk oraz ich specyfikę przedmiotową i metodologiczną (K_W01);

- metodologię badań w dyscyplinach, w których prowadzony jest kierunek studiów (K_W03);

- zasady dotyczące wiedzy językowej niezbędnej w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne rejestry i style funkcjonalne języka kierunkowego (portugalski) (K_W05);

Umiejętności: absolwent potrafi

- z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje (K_U01);

- posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla dyscyplin, w których prowadzony jest kierunek studiów, w typowych sytuacjach profesjonalnych (K_U04);

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- podnoszenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności językowych w zakresie języka portugalskiego, ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, samooceny własnych kompetencji i doskonalenia umiejętności (K_K02).

Metody i kryteria oceniania:

Homologacji: obecność i aktywny udział.

Pod koniec semestru - Praca/Test kontrolne

- Maksymalnie 100 punktów:

od 94 punktów - 5 (bardzo dobra)

od 88 punktów - 4+ (dobry +)

od 82 punktów - 4 (dobry)

od 76 punktów – 3+ (dostateczny +)

od 70 punktów – 3 (dostateczny)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Carlos Mascarenhas Romualdo
Prowadzący grup: Carlos Mascarenhas Romualdo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Carlos Mascarenhas Romualdo
Prowadzący grup: Carlos Mascarenhas Romualdo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.