Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka portugalskiego III - poziom C1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3305-PNJP31 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka portugalskiego III - poziom C1
Jednostka: Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Grupy: Przedmioty podstawowe dla 3 roku studiów 1 stopnia, specjalność portugalska
Punkty ECTS i inne: 13.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: portugalski
Rodzaj przedmiotu:

języki obce
obowiązkowe

Skrócony opis:

Praktyczna nauka języka portugalskiego na poziomie zaawansowanym (w przybliżeniu poziom C1). Zajęcia mają na celu rozszerzenie słownictwa, utrwalenie już znanych struktur gramatycznych oraz doskonalenie wymowy.

Pełny opis:

Celem zajęć jest dalszy rozwój kompetencji językowej, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Nacisk położony jest głównie na rozwój słownictwa, oraz na utrwalenie struktur gramatycznych języka portugalskiego które studenci Portugalistyki poznali w I i II roku nauki.

Tematy omawiane na zajęciach, to m.in.:

- Portugalia / Brazylia a kraj pochodzenia studenta (wskaźniki rozwoju społecznego: przyrost naturalny, równość / nierówność płci, sytuacja mniejszości etnicznych, stopa zatrudnienia i bezrobocia, wielokulturowość);

- młodzież i społeczeństwo (nowe umiejętności i technologie: mobilne urządzenia elektroniczne; życie w mieście i na wsi; życie nocne; młodzi i ich przyszłość: szczęście, realizacja zawodowa i osobista, adaptacja do nowych sytuacji i kontekstów; spotkanie pokoleń: tradycje i zwyczaje społeczne oraz rodzinne);

- migracje (emigracja i imigracja: asymilacja w nowym społeczeństwie czy podtrzymywanie korzeni kulturowych; historie sukcesu imigrantów);

- zwyczaje w Portugalii / Brazylii: portugalskie/brazylijskie poczucie humoru; jedzenie, wino, kawa; wypoczynek i sport: piłka nożna;

- ważne postaci portugalskiej / brazylijskiej kultury, np. Agostinho da Silva, Teófilo Braga, Aquilino Ribeiro, Rui Barbosa, Machado de Assis.

.........

Praca na zajęciach polega na doskonaleniu praktycznych aspektów posługiwania się językiem obcym, poprzez: lekturę i interpretację różnego rodzaju tekstów (informacyjne, prasowe, literackie) z naciskiem na jednoczesną analizę struktur gramatycznych, frezeologicznych i kwestie leksykalne; dyskusje obejmujące zróżnicowaną tematykę (w oparciu o opracowywane teksty oraz na temat bieżących wydarzeń i zjawisk społecznych); wykorzystanie materiałów audiowizualnych (fragmenty filmów, informacje telewizyjne i radiowe, nagrania muzyczne), pisanie prac pisemnych oraz analizę błędów; tłumaczenie krótkich tekstów oraz pojedynczych wyrazów i fraz występujących w opracowywanych tekstach oraz analizę błędów; pogłębienie i usystematyzowanie kwestii gramatycznych; zapoznanie się z wersją europejską i brazylijską języka portugalskiego, a także z różnorodnymi jego rejestrami, akcentami i regionalizmami.

Literatura:

Podręczniki i zeszyty ćwiczeń

=====================

VIEGAS, Graça e RONDONI, Isabel, Palavras Portuguesas – Língua e Cultura. Lisboa: Fim de Século, 1994.

Leonel Melo e Rosa, Vamos lá continuar, Lidel, 2004

Frederico de Freitas, Qual é a dúvida, Lidel, 2003

Słowniki i gramatyki

======================

AAVV, Dicionário de Sinónimos, Porto, Porto Editora, 1995.

Álvaro Garcia Fernandes, Gramática da Língua Portuguesa – uma nova abordagem, Porto, Caixotim, 2005.

Américo Areal (coord.), Curso de Português – Questões de Gramática, Noções de Latim, 12ª ed., Porto, Asa, 1997.

Bożena Papis e Dorota Bogutyn, Pequeno Dicionário da Língua Portuguesa [kieszonkowy słownik], Wiedza Powszechnia, 2003.

Cezary Długosz, Dicionário de Polaco-Português Português-Polaco, Col. Dicionários Académicos, Porto, Porto Editora, 2009.

Isabel Hub Faria et alii (org.), Introdução à Linguística Geral e Portuguesa, Lisboa, Caminho, 1996.

Lindley Cintra e Celso Cunha, Nova Gramática do Português Contemporâneo, Lisboa, Edições Sá da Costa, 1990.

Magnus Bergstrom e Neves Reis, Prontuário Ortográfico e Guia da Língua Portuguesa, 35ª edição, Lisboa, Editorial Notícias, 1998.

Malaca Casteleiro, (coord.) Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea, Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa e Editorial Verbo, 2001.

Maria Helena Mira Mateus, Gramática da Língua Portuguesa, 4ª edição, Lisboa, Caminho, 1989.

Słowniki wariantu brazylijskiego języka portugalskiego: Houaiss, Aurélio,

Mariano Kawka, Słownik Portugalsko-Polski (wariant brazylijski), Biblioteka Iberyjska 2014

CASTILHO, Ataliba T. de. Nova Gramática do Português Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2010.

CASTILHO, Ataliba T. de. Pequena Gramática do Português Brasileiro. São Paulo: Contexto, 2012.

SACCONI, Luiz Antonio. Nossa gramática completa Sacconi: teoria e prática. São Paulo: Nova Geração, 2011

Felietony i kroniki

================

CARDOSO, Miguel Esteves, Explicações de Português. Lisboa, Assírio & Alvim, 2002.

CARDOSO, Miguel Esteves, A Causa das Coisas. Lisboa: Assírio & Alvim, 1986.

COUTO, Mia, Pensatempos. Lisboa: Caminho, 2005.

Kroniki autorów brazylijskich: Rubema Bragi, Viniciusa de Moraes, Luisa Fernando Veríssimo

Artykuły z prasy

================

Czasopisma: Visão, Sábado, Courier Internacional, Revista Piauí, Época;

Dzienniki: Público, Expresso, Diário de Notícias, Estadão, Folha de São Paulo;

Materiał audiowizualny

================

Piosenki portugalskich wykonawców

Krótkie i długie metraże portugalskich reżyserów

Piosenki brazylijskich wykonawców

Krótkie i długie metraże brazylijskich reżyserów

Dodatkowa bibliografia

==================

Anthony Bruton and Angeles Broca, Active Reading, Nelson, s/d.

Patsy Lightbown e Nina Spada, How Languages are Learned, Oxford, 1999.

Richard Kern, Literacy and Language Teaching, Oxford, 2000.

Isabel Leiria, Léxico, Aquisição e Ensino do Português Europeu língua não materna, Gulbenkian, 2006.

Rosa Bizarro e Fátima Braga (org.) Formação de Professores de línguas estrangeiras: reflexões, estudos, experiências, Porto Editora, 2006.

James Coady and Thomas Huckin, Second Language Vocabulary Acquisition, Cambridge University Press, 1997.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

-ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń

-posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku portugalskim z zakresu problematyki iberystycznej i zagadnień z nią związanych

-posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka portugalskiego na poziomie zaawansowanym w języku pisanym i mówionym - poziom C1. Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź, napisać tekst w podstawowych stylach funkcjonalnych (w tym styl urzędowy), i gatunkach (list, sprawozdanie, esej). Potrafi konstruować różne rodzaje tekstu zgodnie z regułami pragmatyki komunikacji językowej

- ma podstawową wiedzę z zakresu gramatyki i stylistyki języka kierunkowego (portugalski)

-ma podstawową wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne rejestry i style funkcjonalne języka portugalskiego

-posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i portugalskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

ma podstawową wiedzę niezbędną w profesjonalnej analizie i interpretacji tekstów reprezentujących różne rejestry i style funkcjonalne języka portugalskiego

-posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i portugalskim dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową skłądają się:

1. Aktywny udział w zajęciach przez cały rok: 30%

2. Egzamin końcowy pisemny i ustny: 70%

Na punkt 1. składają się: testy, wypracowania, prezentacje, aktywność na zajęciach i udział w dyskusjach.

Egzamin pisemny składa się z 4 części: rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, znajomość struktur gramatycznych, pisanie. Egzamin ustny sprawdza umiejętność wypowiedzi i interakcji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 240 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henrique Shinzato, Pedro Sobral Amoedo da Cunha Pignatelli
Prowadzący grup: Henrique Shinzato, Pedro Sobral Amoedo da Cunha Pignatelli
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 240 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henrique Shinzato, Pedro Sobral Amoedo da Cunha Pignatelli
Prowadzący grup: Olga Bagińska-Shinzato, Samuel Figueira Cardoso, Henrique Shinzato, Pedro Sobral Amoedo da Cunha Pignatelli
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 240 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Henrique Shinzato, Pedro Sobral Amoedo da Cunha Pignatelli
Prowadzący grup: Olga Bagińska-Shinzato, Samuel Figueira Cardoso, Henrique Shinzato, Pedro Sobral Amoedo da Cunha Pignatelli
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.