Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ugrofinistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-LLF32K-PU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ugrofinistyki
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Podstawy ugrofinistyki 3320-ZLF32K-PU

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie charakterystyki poszczególnych ludów ugrofińskich.

Pełny opis:

Na zajęciach poruszone będą zagadnienia dotyczące dziejów ludów ugrofińskich i samojedzkich, historii dyferencjacji ich języków, rozwoju ich kultury (w tym wierzeń) i współczesnej sytuacji politycznej.

Na kolejnych zajęciach omawiane będą poszczególne grupy języków uralskich, ich cechy charakterystyczne oraz podstawowe informacje dotyczące kultury posługujących się nimi narodów, w następującej kolejności: samojedzkie, ugryjskie, permskie, wołżańskie, samskie (lapońskie) oraz bałtycko-fińskie.

Literatura:

- Péter Hajdú, 1971, Narody i języki uralskie, przeł. Jolanta Jastrzębska-Helder, Warszawa.

- Kerezsi Ágnes, 2009, Az uráli népek néprajza, Piliscsaba.

- Nanovfszky György, red., 1996, Nyelvrokonaink, Budapest, Moszkva.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

[wiedza]

• zna rodzinę języków uralskich (samojedzkich i ugrofińskich) oraz wewnętrzne podziały tej rodziny,

• zna obecną sytuację, w jakiej znajdują się poszczególne języki uralskie (przybliżoną liczbę użytkowników, status języka).

• zna i rozumie elementarne zjawiska zachodzące w obszarach języka oraz elementarną terminologię używaną w opisie języka oraz rozumie jej źródła oraz zastosowania (K_W01)

• ma podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa ogólnego oraz gramatyki, stylistyki, historii języka kierunkowego/węgierskiego (K_W02)

• ma elementarną wiedzę o metodologii badań nad językiem i kierunkach badań w językoznawstwie (K_W03)

[umiejętności]

• potrafi wskazać na mapie zasięg posługiwania się poszczególnymi językami uralskimi,

• potrafi przedstawić podstawowe informacje etnograficzne dotyczące przykładowo wyznania i organizacji społecznej poszczególnych narodów uralskich.

[postawy]

• ma świadomość zróżnicowania kultur narodów posługujących się językami uralskimi w Europie i Azji.

• potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla językoznawstwa (K_U01)

• potrafi - z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów - wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację niezbędną do udziału w zajęciach (K_U04)

• potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje kompetencje badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U13)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Pawlas
Prowadzący grup: Szymon Pawlas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.