Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia literatury fińskiej II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3320-LLF34C-HLF2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia literatury fińskiej II
Jednostka: Katedra Hungarystyki
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Historyczny przegląd ważnych tekstów z literatury fińskiej — poszerzenie i pogłębienie wiedzy z kursu Historia literatury fińskiej I.

Pełny opis:

Kurs opiera się na historycznym przeglądzie ważnych tekstów z literatury fińskiej — poszerzenie i pogłębienie wiedzy z kursu Historia literatury fińskiej I. Zajęcia poświęcone są omawianiu konkretnych lektur – ich lista obejmuje najważniejsze pozycje z fińskiej literatury pięknej dostępne w polskich tłumaczeniach, a w drugim semestrze także krótsze teksty literackie w języku fińskim. Niektóre teksty (teoretyczne i krytyczne, a także tłumaczone z języka szwedzkiego) będą również czytane w języku angielskim.

Literatura:

1. Kai Laitinen, Suomalaisen kirjallisuuden historia, Helsinki 1991

2. Yrjö Varpi, Liisi Huhtala (toim.), Suomen kirjallisuushistoria 1–3, Helsinki 1999.

3. Daniel Juslenius, Turku Old and New, transl. …

4. Zacharias Topelius, Sampo Lappelill (wybrane utwory)

5. Edith Södergran, Complete Poems, translated by David McDuff, Newcastle upon Tyne 1984 (wybrane utwory)

6. Bo Carpelan, Łuk / Raj i wybrane utwory poetyckie

7. Mika Waltari, Egipcjanin Sinuhe, przeł. Zygmunt Łanowski

9. Leena Lander, Niech się rozpęta burza

8. Leena Lander, Niech się rozpęta burza

9. Sofi Oksanen, Oczyszczenie

10. Juhani Aho, Lastuja, Helsinki 1891 (wybrane utwory)

11. Minna Canth, Novelleja Helsinki 1892 (wybrane utwory)

12. Teuvo Pakkala, Lapsia (wybrane utwory)

13. Maria Jotuni, Rakkautta, Helsinki 1907; Kun on tunteet, Helsinki 1911 (wybrane utwory)

14. Veijo Meri, Novellit, Helsinki 1985 (wybrane utwory)

15. Petri Tamminen, Elämiä (fragmenty), Helsinki 1994

16. wybrane utwory i teksty krytycznoliterackie opublikowane w tłumaczeniu angielskim w czasopiśmie Books from Finland (1977–2015)

17. wybrane utwory z antologii:

a. Zygmunt Łanowski (red.), Żyzny granit. Antologia nowel I opowiadań fińskich, Poznań 1970

b. Hildi Hawkins, Soila Lehtonen (eds.) On the Border: New Writing from Finland, Manchester 1995

c. David McDuff (ed.) Ice Around Our Lips: Finland-Swedish Poetry, Newcastle upon Tyne 1989

d. Suomalaisen kirjallisuuden antologia I–VIII, Helsinki 1963–1975

e. Suomalaisia novelleja 1–2, Helsinki 1974.

f. Uuden runon kauneimmat 1–2, Helsinki 1970–1972

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student dysponuje poszerzoną i pogłębioną wobec poprzedniego roku wiedzą dziejach literatury fińskiej. Potrafi wskazać jej związki ze zjawiskami ogólnoeuropejskimi. Rozpoznaje podstawowe fazy rozwojowe literatury fińskiej, główne nurty literackie i najważniejszych autorów poszczególnych nurtów i ich najważniejsze utwory. Wskazuje rozpoznawalne cechy ich twórczości. Potrafi czytać krótkie utwory literackie w języku fińskim. Zna z bezpośredniej lektury szereg utworów ważnych dla literatury fińskiej. Analizuje te utwory jako teksty literackie. Potrafi wskazać ich charakterystyczne cechy i scharakteryzować ich miejsce i rolę w dziejach kultury fińskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

Podstawą oceny jest aktywność na zajęciach oraz praca pisemna. W semestrze zimowym studenci przygotowują plan pracy i prezentują go na zajęciach pod koniec semestru; w semestrze letnim przygotowują pracę zgodnie z przedstawionym planem. W semestrze zimowym oceniane są plan pracy i jego prezentacja, w letnim - gotowa praca.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Sommer
Prowadzący grup: Łukasz Sommer
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Pełny opis:

W semestrze letnim omawiane są nadal utwory dostępne w języku polskim (obszerniejsze powieści), równocześnie jednak wprowadzane są teksty literackie w języku fińskim - poezja i krótka proza.

Literatura:

1. Kai Laitinen, Suomalaisen kirjallisuuden historia, Helsinki 1991

2. Yrjö Varpi, Liisi Huhtala (toim.), Suomen kirjallisuushistoria 1–3, Helsinki 1999.

3. Leena Lander, Niech się rozpęta burza

4. Sofi Oksanen, Oczyszczenie

5. Juhani Aho, Lastuja, Helsinki 1891 (wybrane utwory)

6. Minna Canth, Novelleja Helsinki 1892 (wybrane utwory)

7. Teuvo Pakkala, Lapsia (wybrane utwory)

8. Maria Jotuni, Rakkautta, Helsinki 1907; Kun on tunteet, Helsinki 1911 (wybrane utwory)

9. Veijo Meri, Novellit, Helsinki 1985 (wybrane utwory)

10. Petri Tamminen, Elämiä (fragmenty), Helsinki 1994

11. wybrane utwory z antologii:

a. Suomalaisen kirjallisuuden antologia I–VIII, Helsinki 1963–1975

b. Suomalaisia novelleja 1–2, Helsinki 1974.

c. Uuden runon kauneimmat 1–2, Helsinki 1970–1972

Uwagi:

Narzędzia wykorzystywane przy prowadzeniu zajęć oraz egzaminów i zaliczeń:

Zoom

Google Meet

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.