Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Glottodydaktyka (DITALS)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S19MWJ04 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Glottodydaktyka (DITALS)
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Moduły warsztatowe na studiach II stopnia dla studentów I roku
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie podstawowych zagadnień z zakresu glottodydaktyki ogólnej i glottodydaktyki języka włoskiego, niezbędnych do przystąpienia do egzaminu DITALS 1, potwierdzającego kompetencje do nauczania języka włoskiego jako obcego.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane podczas kursu dzielą się na:

I. dotyczące glottodydaktyki ogólnej

1. Podstawowa terminologia glottodydaktyczna.

2. Interdyscyplinarny charakter dydaktyki języków obcych (kompetencje glottodydaktyczne).

3. Podejścia, metody i techniki glottodydaktyczne.

4. Organizacja zajęć, budowa jednostki lekcyjnej, fazy lekcji, interakcja.

5. Kryteria i sposoby ewaluacji. Ocena osiągnięć i analiza błędów.

II. dotyczące nauczania języka włoskiego

1. Język włoski jako obcy we Włoszech i poza granicami Włoch.

2. Kto uczy się włoskiego i kogo uczyć? Charakterystyka profili egzaminu DITALS 1.

3. Język włoski czy języki włoskie?

4. Materiały do nauki języka włoskiego.

5. Certyfikaty językowe i certyfikaty glottodydaktyczne.

Literatura:

Balboni P.E., Dizionario di glottodidattica, Guerra Edizioni, Perugia 2000.

Balboni P.E., Fare educazione linguistica. Insegnare italiano, lingue straniere e lingue classiche, UTET, Torino 2013.

Ciliberti A., Manuale di glottodidattica: per una cultura dell’insegnamento linguistico, La Nuova Italia, Firenze 1997.

De Marco A., Manuale di glottodidattica: insegnare una lingua straniera, Firenze, Carocci Editore 2007.

Diadori P., Palermo M., Troncarelli D., Insegnare l’italiano come seconda lingua, Carocci, Roma, 2015.

Diadori P. (red.), Insegnare italiano a stranieri, Le Monnier, Milano 2015, str. 30-60 [“Approcci metodi per l’insegnamento dell’italiano L2”].

Efekty kształcenia:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

- zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

- komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

- zrealizować projekt badawczy, translatorski, edytorski lub glottodydaktyczny w ramach warsztatów;

- planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań;

- współpracować w zespole.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

- krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

- przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w zajęciach.

Kurs kończy się egzaminem pisemnym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patrycja Stasiak
Prowadzący grup: Patrycja Stasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.