Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przekład literatury dla dzieci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M1S23MWJ02
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przekład literatury dla dzieci
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Moduły do wyboru
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs będzie poświęcony analizie polskich przekładów włoskiej literatury dziecięcej.

Pełny opis:

Celem kursu jest wprowadzenie studentów w tematykę przekładu literatury dziecięcej, ze szczególnym uwzględnieniem włoskiej literatury dziecięcej. Studenci wspólnie z prowadzącą będą analizować i porównywać fragmenty przekładów wybranych utworów, aby odnaleźć podobieństwa i różnice w rozwiązaniach zastosowanych przez tłumaczy.

Literatura:

Literatura:

Albińska, K., „Tylko to, co najlepsze, jest dość dobre dla dzieci”, czyli o

dylematach tłumacza literatury dziecięcej, „Przekładaniec”, 22-23, 2/2009-1/2010, s. 259-282.

Biernacka-Licznar, K., Serce Pinokia. Włoska literatura dla dzieci i

młodzieży w Polsce w latach 1945-1989, Stowarzyszenie Bibliotekarzy

Polskich, Warszawa 2018.

Collodi, C. , Le avventure di Pinocchio, Einaudi, wydanie dowolne.

Collodi C., Pinokio, tłum. Jachimecka Z., wydanie dowolne.

Collodi C., Pinokio: historia pajacyka, tłum. Mikołajewski, J., Media Rodzina, Poznań 2011.

Collodi, C., Pinokio, tłum. Kabatcowie K. i E., wydanie dowolne.

Łukaszewicz, J., Motywy kulinarne w "Pinocchiu" i w jego polskich wersjach, Pamiętnik Literacki, r.

95, z. 3. (2004), s. 191-216.

Łukaszewicz, J., Pinocchio viaggiatore nel romanzo di Collodi e nelle sue traduzioni polacche, Il

viaggio : come realtà e come metafora, Leksem, Łask 2004, s. 246-256.

Moc, A., Lettura di due traduzioni: chi legge oggi Pinocchio, Traduction

comme moyen de communication interculturelle. Traduction pour la jeunesse face à

l’Alterité, Dolnośląskie Wydawnictwo Akademickie, Wrocław 2001, s. 59-69

Piumini, R., Maciuś i dziadek, tłum. Nicewicz E., Bona, Kraków 2013.

Piumini, Roberto, Mattia e il nonno, Einaudi, wydanie dowolne.

Rodari G., Favole al telefono, wydanie dowolne.

Rodari G., Bajki przez telefon, tłum. Nicewicz E., Bona, Kraków 2012,

Rodari G., Bajki przez telefon, tłum. Ernstowa, Z., Nasza Księgarnia, Warszawa 1967.

Rodari G., Bajki przez telefon, tłum. Dąbrowska E., Kleks, Bielsko-Biała, 1996.

Terranova, N., Bruno. Il bambino che imparò a volare. Orecchio acerbo, Roma, 2012.

Terranova N., Bruno. Chłopiec, który nauczył się latać, tłum. Wajs, J., Format, Wrocław 2016.

Woźniak, M., Biernacka-Licznar, K., Staniów, B., Przekłady w

systemie małych literatur: o włosko-polskich i polsko-włoskich tłumaczeniach dla

dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2014.

Efekty uczenia się:

Umiejętności: absolwent potrafi:

K_U04 samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności w zakresie przekładoznawstwa,

szczególnie badań nad przekładem literatury dla dzieci, z wykorzystaniem odpowiednich źródeł

(słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.);

K_U05 pracować, realizować zadania i rozwijać swoje umiejętności w zakresie analizy przekładu

literatury dziecięcej wedle wskazówek opiekuna naukowego.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

K_K01 krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności w zakresie przekładoznawstwa, rozumie także

potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju;

K_K02 udziału w życiu kulturalnym, przede wszystkim w dyskusjach o tłumaczeniach o o roli

literatury dziecięcej i wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceny: przygotowanie projektu w małych grupach – analizy i prezentacji przekładu wybranego włoskiego tekstu dla dzieci.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Wielgosz
Prowadzący grup: Aneta Wielgosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Wielgosz
Prowadzący grup: Aneta Wielgosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)