Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Il lirico, moderno: storia, teoria ed esempi di un genere letterario

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S20KL01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Il lirico, moderno: storia, teoria ed esempi di un genere letterario
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Grupa wykładów kierunkowych na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Kurs stanowi wstep do liryki z uwzglednieniem debaty krytycznej oraz przykladow tekstow literackich w ujeciu komparatystycznym.

Pełny opis:

Podczas kursu omawiane beda najwazniejsze teorie dotyczace liryki: od Friedricha Hegla, przez refleksje Hugo Friedricha oraz Teodora W. Adorna, po wspolczesne badania Guida Mazzoniego, Jonathana Cullera oraz Scotta Brewstera. Obok tekstow teoretycznych, uczestnicy zapoznaja sie z przykladami poetow lirycznych wloskich i europejskich.

Literatura:

H. Friedrich, La struttura della lirica moderna, Milano 2002, G. Mazzoni, Sulla poesia moderna, Bologna 2005; G. Mazzoni, Forma e solitudine, Milano 2002; S. Brewster, Lyric, Routledge 2009

Ponadto konieczna jest znajomość przynajmniej trzech tekstòw literackich do ustalenia z prowadzącym.

Pozycje niedostępne w bibliotekach UW będą udostępnione studentom przez prowadzącego.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

K_W01

Definiuje i opisuje główne trendy i kierunki rozwoju współczesnej filologii oraz teorii i historii literatury, ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę obejmującą terminologię i metodologie stosowane we współczesnej historii literatury.

K_W05

Wskazuje kluczowe kierunki rozwoju i cechy współczesnej literatury włoskiej.

K_W05

Rozpoznaje i stosuje metody krytyki literackiej i krytyki źródłoznawczej (specjalizacja kulturowo-literacka).

Umiejętności:

K_U01

Potrafi porozumiewać się przy pomocy różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie italianistyki i innych filologii, w zakresie innych dyscyplin humanistycznych, a także upowszechniać i popularyzować wiedzę o języku, historii i kulturze Włoch w formie rozbudowanej wypowiedzi pisemnej, ustnej, multimedialnej w języku włoskim i polskim.

K_U04

Umie samodzielnie zdobywać wiedzę w zakresie filologii, literaturoznawstwa, historii, poszerzać tę wiedzę o inne dyscypliny w celu zastosowania jej do sytuacji zawodowych i kierowania własną karierą zawodową.

Kompetencje społeczne:

K_K01

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego.

K_K05

Jest dobrze przygotowany do nawiązywania współpracy w zakresie swoich zadań zawodowych i indywidualnych zainteresowań, w tym międzynarodowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alessandro Baldacci
Prowadzący grup: Alessandro Baldacci
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Kurs stanowi wstep do liryki z uwzglednieniem debaty krytycznej oraz przykladow tekstow literackich w ujeciu komparatystycznym.

Pełny opis:

Podczas kursu omawiane beda najwazniejsze teorie dotyczace liryki: od Friedricha Hegla, przez refleksje Hugo Friedricha oraz Teodora W. Adorna, po wspolczesne badania Guida Mazzoniego, Jonathana Cullera oraz Scotta Brewstera. Obok tekstow teoretycznych, uczestnicy zapoznaja sie z przykladami poetow lirycznych wloskich i europejskich.

Literatura:

H. Friedrich, La struttura della lirica moderna, Milano 2002, G. Mazzoni, Sulla poesia moderna, Bologna 2005; G. Mazzoni, Forma e solitudine, Milano 2002; S. Brewster, Lyric, Routledge 2009. Ponadto konieczna jest znajomość przynajmniej trzech tekstòw literackich do ustalenia z prowadzącym.

Pozycje niedostępne w bibliotekach UW będą udostępnione studentom przez prowadzącego.

Uwagi:

Zajęcia będą prowadzone zdalnie, częściowo na platformie Kampus, częściowo przez Google Meet.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.