Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Włoska proza fantastyczna : Pirandello, Savino, Landolfi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S20KL02 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Włoska proza fantastyczna : Pirandello, Savino, Landolfi
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Grupa wykładów kierunkowych na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Konwersatorium poświęcone interesującemu zjawisku we włoskiej literaturze XIX /XX w. Celem zajęć jest przekazanie studentowi ogólnego obrazu rozwoju fantastyki we Włoszech od II poł. XIX w. do połowy XX w. Omawiane będą zagadnienia teoretyczne oraz twórczość fantastyczna Pirandella, Savinia i Landolfiego.

Pełny opis:

Tematem konwersatorium będzie włoska literatura fantastyczna od II poł. XIX w. ok. połowy XX w., omawiana na przykładzie wybranych tekstów Pirandella, Savinia i Landolfiego. Na początku zastanowimy się nad definicją gatunku, podstawami teoretycznymi refleksji nad literaturą fantastyczną (Todorov, Calvino, Ceserani i inni), rozwojem romantycznej i postromantycznej prozy fantastycznej w Europie oraz specyfiką włoskiej literatury fantastycznej na tym tle. Dokonamy przeglądu najczęściej spotykanych motywów, typów i cech narracji, sposobów konstruowania postaci i przestrzeni itp., charakterystycznych dla tego nurtu. Szczegółowo przyjrzymy się wybranym utworom Pirandella, Savinia i Landolfiego,

analizując je pod kątem przynależności gatunkowej do nurtu fantastycznego i jednocześnie specyfiki jego rozwoju w literaturze włoskiej.

Literatura:

1. Podręcznik (rozdziały dot. historii literatury włoskiej XIX i XX w.)

Ferroni Giulio, Storia della letteratura italiana, l'Ottocento, Einaudi (wyd. dowolne)

2. Ceserani Remo (et al.), Dizionario dei temi letterari. Vol. 1-III, Torino, UTET, 2007.

3. Opracowania na temat literatury fantastycznej:

Todorov.Tzvetan Introduction à la littérature fantastique / Paris, Éditions du Seuil, 1970 (wyd. wł. T. Todorov, La letteratura fantastica, Garzanti, Milano 2000)

Ceserani Remo, Il fantastico, Il Mulino, Bologna 1996 (2013)

4. Teksty literackie, które będą przedmiotem analizy:

-Racconti della Scapigliatura milanese a cura di Giovanna Rosa e Giuliano Cenati, file:///C:/Users/eeebox/Videos/Desktop/ZAJĘCIA/ZAJĘCIA%202016-17/Semestr%20zimowy%202016-17/MONO%20SCAPIGLIATURA/Racconti-della-Scapigliatura-ilanese..pdf

-L. Wskazane na pierwszym spotkaniu utwory Pirandella, Savinia i Landolfiego.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Definiuje i opisuje wybrane podstawowe kierunki rozwoju współczesnej włoskiej normy przestankowania oraz opisuje jej ewolucje.

Wskazuje kluczowe cechy interpunkcji współczesnego języka włoskiego.

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi, stosując podstawowe metody badawcze, zbierać, selekcjonować, analizować i interpretować informacje z różnych źródeł i na tej postawie wnioskować i formułować krytyczne sądy.

Potrafi stosować zasady włoskiej interpunkcji podczas redagowania różnego rodzaju tekstów użytkowych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szymanowska
Prowadzący grup: Joanna Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

W roku akademickim 2020/21 zajęcia będą prowadzone zdalnie w trybie asynchronicznym na platformie Kampus. Kolejne zajęcia będą udostępniane studentom regularnie co tydzień zgodnie z grafikiem, w formie nagranych wykładów oraz materiałów audiowizualnych i tekstowych. Egzamin w formie pisemnej zostanie przeprowadzony na platformie Kampus.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.