Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kobieta w dawnej literaturze włoskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S20MWL01 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Kobieta w dawnej literaturze włoskiej
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Moduły warsztatowe na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Podczas zajęć omawiane będą wybrane teksty dawnej literatury włoskiej (XIII – XVII w.) oraz opracowania krytyczne, dzięki którym student będzie miał możliwość zapoznać się z artystycznymi formami kształtowania wizerunku kobiety jako bohatera literackiego. Praca z tekstem pozwoli rówież na zdefiniowanie historycznego miejsca i roli kobiet we włoskiej kulturze dawnej.

Pełny opis:

Treści merytoryczne przedmiotu:

- koncepcja miłości dwornej

- donna angelicata i dolce stil nuovo

- liryczna rewolucja Petrarki

- pochwała kobiet w Dekameronie Boccaccia

- obyczajowość (Baldassarre Castiglione, Gian Galeazzo Capra, Pietro Aretino).

- twórczość kobieca (poetki renesansowe, Moderata Fonte)

Literatura:

Teksty źródłowe (edycje poniższych tekstów dostępne w Bibliotece Iberystyki, Romanistyki i Italianistyki)

1. Giovanni Boccaccio, Decameron, (fragm.)

2. Baldassarre Castiglione, Il libro del Cortegiano (fragm.)

3. Gian Galeazzo Capra, Della eccellenza e dignità delle donne (fragm.)

4. Pietro Aretino, Ragionamenti (fragm.)

5. Moderata Fonte , Il merito delle donne (fragm.)

6. Wybrane utwory poetyckie (udostępniane w formie fotokopii podczas zajęć)

Literatura uzupełniająca

1. Storia delle donne, Il Medioevo, v. 2, a cura di Ch. Klapisch-Zuber, Roma Bari, Editori Laterza 1991

2. Storia delle donne, Dal Rinascimento all’età moderna, v. 3, a cura di N. Zemon Davis, A. Farge, Roma Bari, Editori Laterza 1991

3. Le Goff J. ( red. ), Człowiek średniowiecza, (tł. pol.M. Radożycka-Paoletti), Warszawa 2000

4. Burchardt J., Kultura Odrodzenia we Włoszech, PIW, Warszawa 1991

5. Burke P., Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, PIW, Warszawa 1991

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

- zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

- komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

- zrealizować projekt badawczy, translatorski, edytorski lub glottodydaktyczny w ramach warsztatów;

- współpracować w zespole.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

- krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

- przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę, na którą składają się

1. ocena ciągła ( obecność na zajęciach oraz aktywność wynikająca z przygotowania do zajęć)- 30%

3. ocena referatu – 30%

4. ocena pracy semestralnej / sprawdzianu – 40%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gallewicz
Prowadzący grup: Anna Gallewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

w sali

Uwagi:

Tryb prowadzenie zajęć może ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gallewicz
Prowadzący grup: Anna Gallewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.