Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Włoskojęzyczna literatura szwajcarska. Wprowadzenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-M2S20MWL04 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Włoskojęzyczna literatura szwajcarska. Wprowadzenie
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Moduły warsztatowe na studiach II stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie słuchaczy z wybranymi utworami włoskojęzycznej literatury szwajcarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów najnowszych.

Pełny opis:

Kurs, po wstępnym omówieniu podstawowych zagadnień związanych ze Szwajcarią, ma na celu zapoznanie słuchaczy z wybranymi utworami włoskojęzycznej literatury szwajcarskiej. Przegląd obejmuje prezentację tekstów (wierszy, powieści, opowiadań i innych form) na tle kontekstu społecznego, politycznego, historycznego, kulturowego i językowego Konfederacji Szwajcarskiej. W trakcie kursu zajmiemy się między innymi twórczością następujących autorów: Giorgio Orelli, Giovanni Orelli, Fabio Pusterla, Alberto Nessi, Yari Bernasconi, Vanni Bianconi, Fabiano Alborghetti, Francesco Chiesa, Giuseppe Zoppi, Felice Filippini, Plinio Martini, Anna Felder, Fleur Jaeggy, Claudia Quadri, Andrea Fazioli, Flavio Stroppini.

Spotkania są podzielone na dwie części: wykładową i warsztatową. Druga część kursu przewiduje pracę nad wskazanymi podczas zajęć tekstami: ich szczegółową analizę i interpretację. Podczas zajęć podejmiemy także próbę przetłumaczenia wybranych utworów lub ich fragmentów z języka włoskiego na język polski.

Literatura:

Teksty literackie, teksty dotyczące zagadnień teoretycznych, teksty krytyczne i inne materiały wskazane lub dostarczone przez prowadzącą podczas zajęć.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

- specyfikę przedmiotową i metodologiczną dyscypliny;

- zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego.

Umiejętności: absolwent potrafi

- komunikować się na tematy specjalistyczne, prezentować opinie i argumenty, prowadzić dyskusje w języku włoskim;

- potrafi czytać ze zrozumieniem teksty specjalistyczne i źródłowe w języku włoskim;

- zrealizować projekt badawczy, translatorski, edytorski lub glottodydaktyczny w ramach warsztatów;

- planować i organizować pracę, określać priorytety w realizacji zadań;

- współpracować w zespole.

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

- zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu;

- krytycznej oceny własnych działań i umiejętności;

- przestrzegania zasad etyki zawodowej, i rozwijania dorobku zawodu;

- uczestniczenia w życiu kulturalnym, odpowiedzialnego wypełniania zobowiązań społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła pracy studenta, bieżącego przygotowania do zajęć i aktywności, napisanie pracy na wybrany wspólnie z prowadzącą temat.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.