Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Scapigliatura i dekadentyzm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z213HL04 Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Scapigliatura i dekadentyzm
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe do wyboru na studiach I stopnia dla 2 roku (moduły)
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Takie, jak dla wszystkich przedmiotów, realizowanych na studiach I stopnia, wynikające z regulaminu studiów.

Konwersatorium do wyboru dla studentów II roku italianistyki. stanowiące uzupełnienie wykładu "XIX wiek: stulecie literatury narodowej".Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Moduł „Scapigliatura e decadentismo” przeznaczony jest dla studentów II roku. Omawiane będą wybrane utwory i /lub fragmenty utworów przedstawicieli cyganerii mediolańskiej (Scapigliatura) oraz dekadentyzmu. Dokładna lista lektur zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Pełny opis:

Moduł konwersaturyjny „Scapigliatura e decadentismo” będzie poświęcony przede wszystkim analizie wybranych utworów przedstawicieli tzw. cyganerii mediolańskiej (druga poł. XIX wieku) i dekadentyzmu włoskiego (przełom XIX i XX wieku).. Omawiane będą w całości lub we fragmentach wybrane utwory pisarzy takich, jak m. in. A. Boito, C. Boito, E. Praga, I.U. Tarchetti, G. Pascoli, G. D’Annunzio. Dokładna lista lektur zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Literatura:

Bolzoni Lina, Tedeschi Marcella, Dalla scapigliatura al verismo, Laterza, Roma-Bari, 1975

Capovilla Guido, Roma-Bari, Editori Laterza, 2000

Ferroni Giulio, Storia della letteratura italiana, l'Ottocento, Einaudi (wyd. dowolne)

Ghidetti Enrico (red) Il decadentismo, Roma,Riuniti, 1976

Gioanola Elio,Il decadentismo , Roma : Studium, 1977

Nardi Piero, Scapigliatura : da Giuseppe Rovani a Carlo Dossi, Mondadori, Verona 1968

Pascoli, D'Annunzio, Fogazzaro e il decadentismo italiano : irrazionalismo e crisi dell'ideologia borghese tra `800 e `900 / a cura di R. Tessari. Torino, Paravia, 1976

Tellini, Gino Il romanzo italiano dell'Ottocento e Novecento, Mondadori, Milano 1998

oraz teksty i opracowania szczegółowe wskazane na zajęciach

Efekty uczenia się:

Student

- Ma rudymentarną wiedzę o życiu kulturalnym i społecznym Włoch omawianego okresu

-Zna i rozumie podstawowe metody analizy interpretacji literatury i dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem i dziedzictwa kulturowego Włoch

- umie odpowiednio usytuować jomawiane teksty i zjawiska w kontekście historycznym i w kontekście literatury europejskiej XIX w.

- rozpoznaje i stosuje pod kierunkiem wykładowcy podstawowe metody badawcze literaturoznawcze

Umiejętności

Student

- potrafi poprawnie analizować, posługując się odpowiednią terminologią, wszystkie omawiane na zajęciach utwory

-Umie pod kierunkiem wykładowcy zdobywać wiedzę w zakresie literaturoznawstwa, , poszerzać tę wiedzę o inne dyscypliny

-Potrafi stosując podstawowe metody badawcze zbierać, selekcjonować, analizować i interpretować informacje z różnych źródeł i na tej postawie wnioskować i formułować krytyczne sądy.

Kompetencje społeczne

Student

- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego

- wykazuje aktywność, czynnie uczestniczy w dyskusji, potrafi argumentować

- prawidłowo gospodaruje czasem przeznaczonym na wykonanie zadania

--Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form

Metody i kryteria oceniania:

Kontrola obecności. Dopuszcza się trzy nieobecności w semestrze. Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność - w tym przygotowane referaty) – 30%. Końcowe zaliczenie pisemne – 70%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szymanowska
Prowadzący grup: Joanna Szymanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.