Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Gramatyka opisowa: Składnia - wykład

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z2S20GOSW Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Gramatyka opisowa: Składnia - wykład
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla II roku st. stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią czwartą odsłonę cyklu „Gramatyka opisowa języka włoskiego” i poświęcone są zagadnieniom struktur składniowych języka włoskiego. Zajęcia prowadzone są w języku włoskim w wymiarze 30 godzin (2 x 45 min. tygodniowo) i kończą się egzaminem pisemnym po IV semestrze.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone będą składni języka włoskiego przy uwzględnieniu podziału na składnię zdania prostego (Moduł A) i składnię zdania złożonego (Moduł B). Moduł A rozpoczniemy od definicji elementów jądrowych zdania prostego (podmiot, orzeczenie, dopełnienie bliższe i dopełnienie dalsze); przyjrzymy się również powiązanej z nimi ściśle walencji czasowników. W następnej kolejności zajmiemy się przydawką przymiotną i rzeczowną oraz innymi elementami fakultatywnymi (apozycja oraz okoliczniki: miejsca, czasu, narzędzia, sposobu, przyczyny, agensa). Skoncentrujemy naszą uwagę na rozbiorze i wykresie logicznym zdania prostego. Zapoznamy się również z typologią semantyczną dopełnień i okoliczników. Moduł A zakończymy przeglądem typów zdań prostych (oznajmujące, wolitywne, pytające, wykrzyknikowe). Moduł B rozpoczniemy od rozpoznania i wyznaczania granic zdań składowych tworzących zdania złożone, definicji dwóch podstawowych relacji logicznych między zdaniami składowymi – współrzędności i podrzędności oraz określenia dwóch podstawowych rodzajów łączeń między zdaniami składowymi – syndetonu i asyndetonu. Opis rodzajów zdań złożonych otworzy typologia zdań współrzędnie złożonych (łączne, rozłączne, przeciwstawne, wynikowe, synonimiczne). Przegląd typów zdań podrzędnie złożonych rozpoczniemy od wyodrębnienia granic zdania głównego, definicji i identyfikacji zdań podrzędnych eksplicytnych i implicytnych oraz analizy relacji podrzędności I, II stopnia i / lub współrzędności w obrębie jednego zdania złożonego. W opisie typologicznym zdań podrzędnie złożonych zastosujemy kryterium funkcjonalne (zdanie podrzędne jako rozszerzenie określonego elementu logicznego zdania głównego), w oparciu o które wyróżnimy zdania kompletywne (podmiotowe i dopełnieniowe), okolicznikowe (przyczyny, skutku, celu, czasu, warunku, przyzwolenia, porównania, sposobu, przeciwstawne, wykluczające, wyjątku, ograniczające) i przydawkowe (względne). Zainteresujemy się również zdaniami pytającymi pośrednimi i wtrąconymi. Moduł, w zależności od możliwości czasowych, zakończymy opisem nominalizacji zdań podrzędnych, zgodności trybów i czasów oraz konstrukcji o nietypowym szyku zdaniowym.

Literatura:

materiały autorskie przygotowane w oparciu o min. o następujące pozycje bibliograficzne:

1. DARDANO, M. / TRIFONE, P. (1995): Grammatica italiana con nozioni di linguistica. Bologna: Zanichelli Editore.

2. DARDANO, M. (1996): Manualetto di linguistica italiana. Bologna: Zanichelli.

3. BONOMI, I. / MASINI, A. / MORGANA, S. / PIOTTI, M. (2005): Elementi di linguistica italiana. Roma: Carocci.

4. D'ACHILLE, P. (2003): L'italiano contemporaneo. Bologna: Il Mulino.

5. SERIANNI, L. (2007): Italiano. Grammatica, Sintassi, Dubbi. Torino: Garzanti Editore.

6. LOBINA, A. M. / VIGNOTTO, F. / VIGNOTTO, S. (2003): Il libro della grammatica. Milano: La Nuova Italia.

7. SALVI, G. / VANELLI, L. (2004): Nuova grammatica italiana. Bologna: Il Mulino.

8. BECCARIA, G.L. (ed.) (1994-1996): Dizionario di linguistica e di filologia, metrica, retorica. Torino: Einaudi.

9. RENZI, L. / SALVI, P. / CARDINALETTI, A. (eds) (1988 - 1995): Grande grammatica di consultazione. Vol. I: La frase. I sintagmi nominale e preposizionale. Bologna: Il Mulino.

10. RENZI, L. / SALVI, P. / CARDINALETTI, A. (eds) (1988 - 1995): Grande grammatica di consultazione. Vol. II: I sintagmi verbale, aggettivale, avverbiale. La subordinazione. Bologna: Il Mulino.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie podstawowe zagadnienia z gramatyki opisowej języka włoskiego (fonetyka, fonologia, morfologia, składnia)

Metody i kryteria oceniania:

Bieżące przygotowanie do zajęć, obecność; egzamin pisemny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Szantyka
Prowadzący grup: Izabela Szantyka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zajęcia są prowadzone zdalnie (komunikator Google Meet oraz przestrzeń dedykowana przedmiotowi na platformie e-learningowej UW kampus.come.uw.edu.pl). Egzamin pisemny odbędzie się również zdalnie - w przestrzeni egzaminacyjnej platformy kampus.come.uw.edu.pl.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.