Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJW - Słuchanie i konwersacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z2SJWSK Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJW - Słuchanie i konwersacja
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego dla studentów studiów II roku I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone są dla studentów II roku studiów pierwszego stopnia, warunkiem ich uczestnictwa jest znajomość języka włoskiego na poziomie B1. Kurs ma na celu rozwijanie wszystkich umiejętności językowych, ze szczególnym uwydatnieniem aktywności związanych z wypowiedziami ustnymi oraz ćwiczeń ze słuchu.

Pełny opis:

Podczas kursu pracuje się nad kompetencją związaną z mówieniem. Impulsem do samodzielnego stworzenia wypowiedzi ustnej podczas zajęć może być, między innymi: przeczytany lub wysłuchany tekst (materiały pochodzące z Internetu, prasy, podręczników, samodzielnie opracowane przez wykładowcę), materiały audiowizualne (fragmenty filmów, reklam, innych krótkich form) i wizualne. W trakcie zajęć stosowane są wszystkie dostępne techniki dotyczące ćwiczenia zdolności mówienia (w tym monolog, dialog, roleplay, gry, łańcuch pytań i odpowiedzi), a także proponowane są zadania, które mają ułatwić przygotowanie do części ustnej egzaminu na poziomie B2 (monolog na zadany temat z zakresu słownictwa dla poziomu B2; dialog z innym studentem/studentką).

Drugim filarem kursu jest praca nad umiejętnością związaną z rozumieniem ze słuchu, w trakcie której wykorzystuje się najczęściej wyżej wymienione materiały audio lub audiowizualne, pochodzące z Internetu, podręczników, innych pomocy naukowych lub samodzielnie przygotowane przez wykładowcę. Wśród stosowanych podczas zajęć technik znajdują się: test wyboru, ustny cloze test, uzupełnianie większych fragmentów tekstu, pytania otwarte i inne.

W trakcie kursu pracuje się, zgodnie z programem praktycznej nauki języka włoskiego na II roku studiów I stopnia, nad wzbogacaniem słownictwa, także w kontekście wyrażeń idiomatycznych, nad wiedzą w zakresie gramatyki i właściwego stosowania jej zasad, nad tworzeniem i rozumieniem różnorakich tekstów.

Literatura:

Materiały lub fragmenty pochodzące z prasy, radia, telewizji, Internetu opracowane przez prowadzącego zajęcia.

Materiały pochodzące z wybranych podręczników, np.:

T. Marin, S. Magnelli, Nuovo progetto italiano B1-B2, Edilingua 2009.

T. Marin, Ascolto medio, Edilingua 2004.

C.M. Naddeo, G. Trama, Canta che ti passa: imparare l'italiano con le canzoni, Alma Edizioni 2005.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Wskazuje kluczowe cechy współczesnego języka włoskiego

Wskazuje główne cechy zróżnicowania regionalnego języka włoskiego (dialekty), kultury i tradycji Włoch

UMIEJĘTNOŚCI

Umie pod kierunkiem wykładowcy zdobywać wiedzę w zakresie filologii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii i kulturoznawstwa, poszerzać tę wiedzę o inne dyscypliny w celu zastosowania jej do sytuacji zawodowych i kierowania własną karierą zawodową

Posługuje się w mowie i piśmie językiem włoskim (poziom B2)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego

Uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, aktywność podczas zajęć, oceny ze sprawdzianów oraz prac wykonywanych podczas zajęć i poza nimi.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.