Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kultura języka z elementami stylistyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z319KJES Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Kultura języka z elementami stylistyki
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Zajęcia obowiązkowe na studiach I stopnia dla III roku st.stacjonarnych i niestacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi polskiej i włoskiej poprawności językowej w zakresie ortografii, interpunkcji morfoskładni, leksyki i stylistyki.

Pełny opis:

Kurs kultury języka dla italianistów przybliża uczestnikom zajęć podstawowe pojęcia związane z poprawnością językową, zapoznaje ich z jej kryteriami oraz zwraca uwagę na najczęstsze błędy dotyczące różnych poziomów języka:

- ortografii i interpunkcji

- fonetyki (ze szczególnym uwzględnieniem wymowy zapożyczeń)

- fleksji i słowotwórstwa

- składni (konstrukcje składniowe typowe dla języka polskiego i włoskiego)

- leksyka i semantyka

- budowa tekstów pisanych (gatunki tekstów a rejestr i styl).

Zajęcia mają charakter kontrastywny – każde zagadnienie przedstawiane jest z perspektywy polskiego i włoskiego językoznawstwa oraz analizowane na materiale przykładowym pochodzącym z obu języków.

Literatura:

Colella G., Che cos’è la stilistica, Carocci 2010.

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Felberg SJA, wyd. z roku 2004 i późniejsze.

Lesina R., Il nuovo manuale di stile. Guida alla redazione di documenti, relazioni, articoli, manuali, tesi di laurea. Edizione 2.0, Zanichelli 2009.

Markowski A., Poradnik językowy profesora Markowskiego, Wilga 2003.

Mengaldo P. V., Prima lezione di stilistica, Laterza 2001 i późniejsze.

Podracki J., Nowy słownik interpunkcyjny języka polskiego z zasadami przestankowania, Świat Książki 2009.

Tellini G., Lezioni di stilistica per stranieri, Società Editrice Fiorentina 2012.

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, red. A. Markowski, Wydawnictwo Naukowe PWN 2006.

Wstęp [w:] Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji, red. E. Polański, wyd. drugie, Wydawnictwo Naukowe PWN 2006.

D. Zdunkiewicz-Jedynak, Wykłady ze stylistyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, wyd. z roku 2008 i późniejsze.

Enciclopedia dell'italiano, red. Raffele Simone, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Treccani 2010 (wybrane hasła)

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Wskazuje kluczowe cechy współczesnego języka włoskiego.

UMIEJĘTNOŚCI

Potrafi porozumiewać się przy pomocy różnych kanałów i technik komunikacyjnych w języku włoskim i polskim - zwraca uwagę na poprawność wypowiedzi.

Umie pod kierunkiem wykładowcy zdobywać wiedzę w zakresie kultury języka i stylistyki.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i podnoszenia własnego poziomu kulturalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się:

- obecność i aktywny udział w zajęciach;

- oceny z zadań i projektów;

- oceny z bieżących sprawdzianów cząstkowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Foremniak
Prowadzący grup: Katarzyna Foremniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Uwagi:

Zajęcia odbywają się w trybie zdalnym:

- synchronicznie (spotkania za pośrednictwem aplikacji Zoom);

- asynchronicznie (materiały, zadania i aktywności na platformie Kampus).

Kurs zakończy się zaliczeniem w formie zdalnej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.