Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego; Egzamin (poziom C1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z3NJWE Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka włoskiego; Egzamin (poziom C1)
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Format i zakres egzaminu odpowiada egzaminom certyfikacyjnym z języka włoskiego jako obcego na poziomie C1 (poziom biegłości językowej niższy) według standardów Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Składa się z dwóch odrębych części: egzaminu pisemnego i ustnego.

„Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne i pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.” (ESOKJ)

Pełny opis:

Egzamin pisemny składa się z zadań sprawdzających kompetencje językowe kandydatów w ramach poszczególnych sprawności (rozumienie wypowiedzi ustnych i pisemnych oraz wypowiedzi pisemne)

Część testowa egzaminu składa się z zadań (głównie w formie wyboru wielokrotnego), sprawdzających rozumienie ze słuchu (7%), rozumienie tekstów pisemnych (8%), znajomość gramatyki (10%) i słownictwa (15%).

Część otwarta testu zawiera zadania sprawdzające znajomość gramatyki (mowa zależna) oraz kompetencje pragmatyczne (15%) (umiejętność formułowania krótkich tekstów z naciskiem na utrzymanie odpowiedniego rejestru językowego wypowiedzi).

Kolejna część egzaminu pisemnego przewiduje napisanie tekstu argumentacyjnego o objętości 450 słów (25%). Ta część egzaminu odbywa się innego dnia niż test.

Warunkiem dopuszczenia do części ustnej jest uzyskanie 65% punktów z części pisemnej. Na egzaminie ustnym ocenie podlega wypowiedź na temat zasugerowany wynikami sondaży, opracowań statystycznych lub rysunkami satyrycznymi oraz rozmowa z egzaminatorem na temat pojęć charakterystycznych dla polskiego życia społecznego, politycznego, polskiego folkloru i polskiej kultury. Za część ustną można uzyskać 20% łącznej punktacji

Literatura:

Blok-Boas A., Materassi E., Vedder I., Letture in corso 2 (corso di lettura) – livello avanzato e accademico, Bonacci, Roma 2004;

Ciulli C., Proietti A.L. Da zero a cento. Test di autovalutazione sulla lingua italiana, Firenze 2005;

De Giuli A., Carlo Guastalla C., Ciro Massimo Naddeo C.M., Magari, Almaedizioni 2008

Dell’Aversano C., Grilli A., La scrittura argomentativa. Dal saggio breve alla tesi di dottorato, Firenze, Le Monnier, 2005

Ambrosio S., Stefancich G., PAROLE 10 percorsi nel lessico italiano, Bonacci editore;

Gatta F., Pugliese R., Manuale di scrittura. Dalla lettera alla relazione scientifica, Bologna, Bononia University Press, 2002;

Peritore S. Rapacciuolo M.A., Zoboli A., Certificazioni (Preparazione alla prova scritta) – livello avanzato, La Certosa, Firenze 1995;

Pichiassi M., Zaganelli G., Contesti Italiani, Edizioni Guerra;

Quaderni CILS, a cura del Centro CILS – Università per Stranieri di Siena, livello TRE – C1, Guerra, Perugia 2008.

Serianni L., Italiani scritti, Bologna, Il Mulino, 2003;

http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?L=E&M=/documents_intro/common_framework.html (ESOKJ)

eserciziari presenti in rete: http://dienneti.it/italiano/stranieri.htm

Internet, archiwa materiałów audio, przede wszystkim Radio Rai: http://www.radio.rai.it/radio1/podcast/podcast.cfm, http://www.radio2.rai.it/dl/Radio2/podcast.html, http://www.radio3.rai.it/dl/radio3/Page-ddd8f97e-d1a5-4a0f-94a0-9db44bd29c68.html

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.