Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

PNJW - Komunikacja pisemna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3321-Z3NJWKPI Kod Erasmus / ISCED: 09.0 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: PNJW - Komunikacja pisemna
Jednostka: Katedra Italianistyki
Grupy: Praktyczna Nauka Języka Włoskiego dla studentów studiów III roku I stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: włoski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia przeznaczone dla studentów, którzy osiągnęli poziom C1 wg europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Skrócony opis:

Ćwiczenia umożliwiają studentom osiągnięcie poziomu C1 biegłości językowej w piśmie.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci są przygotowywani do otwartej części pisemnej egzaminu (SCRITTURA). Ćwiczenia obejmują przygotowanie tekstów pisemnych różnego typu (sprawozdanie, listy formalne i osobiste, teksty analityczne, wypowiedź pisemna z elementami literackimi). Na zajęciach omówione zostają struktura zdaniowa i składnia, przy jednoczesnym rozszerzeniu znajomości leksyki.

Literatura:

D. Pietragalla, L'italiano scritto.Manuale di didattica per laboratori di scrittura, Rubettino 2005.

V. Gheno, Guida pratica all'italiano scritto, Franco Cesati Editore 2016.

Un. Ca' Foscari Venezia, Corso di italiano scritto per CDL di area umanistica.

S. Lubello, Manuale di linguistica italiana, De Gruyer 2016.

L. Seriani, V. dalla Valle, G. Patota, L'italiano parlato e scritto, Archimede editore 2003.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć student:

WIEDZA:

1. zna słownictwo powiązane z zakresem tematycznym tekstów omawianych na zajęciach

2. zna najważniejsze formy budowania tekstów w języku włoskim na poziomie C1

UMIEJĘTNOŚCI:

1. potrafi napisać tekst na poziomie C1 z określonego w czasie zajęć zakresu tematycznego

2. potrafi zastosować struktury składniowe, gramatyczne i leksykalne odpowiednie dla wypowiedzi pisemnej w języku włoskim na poziomie C1

3. potrafi zastosować elementy języka specjalistycznego w wypowiedzi pisemnej w języku włoskim

Metody i kryteria oceniania:

ocena ciągła na podstawie aktywności na zajęciach

śródsemestralne pisemne teksty kontrolne

kontrola obecności

wypowiedź pisemna na ocenę

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.