Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy wychowawczo-korekcyjnej z grupą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-PR1-SP-WR-MPWd Kod Erasmus / ISCED: 05.1 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy wychowawczo-korekcyjnej z grupą
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty specjalizacyjne: Wychowanie resocjalizujące - PSIR, I stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

• Wiedza z zakresu teoretycznych podstaw resocjalizacji

• Znajomość podstawowych pojęć: resocjalizacja, psychokorekcja, zaburzenia w społecznym funkcjonowaniu człowieka, zachowania dewiacyjne.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Rola jednostki i małej grupy w procesie postępowania korekcyjnego. Dziecięce i młodzieżowe grupy formalne i nieformalne [paczki, grupy podwórkowe, gangi]. Definicja małej grupy - interakcje, cele, normy, struktury grupowe. Dynamika małej grupy. Opór w grupie. Konflikty międzygrupowe. Metody pracy z grupą.

Pełny opis:

Treści kształcenia: Rola jednostki i małej grupy w procesie postępowania korekcyjnego. Dziecięce i młodzieżowe grupy formalne i nieformalne [paczki, grupy podwórkowe, gangi]. Definicja małej grupy - interakcje, cele, normy, struktury grupowe. Nabywanie i rozwój norm grupowych. Teoretyczny model normy. Struktury grupowe - sposoby ich badania. Role grupowe. Zachowania zadaniowe i społeczno-emocjonalne członków grupy. Mechanizmy wpływu grupy na jej członków. Dynamika małej grupy. Opór w grupie. Konflikty międzygrupowe. Diagnoza grupy nieformalnej, wychowawczej i terapeutycznej. Procedury organizacji grupy wychowawczej i korekcyjnej. Metody pracy z grupą: społeczność terapeutyczna, dyskusja grupowa, podejmowanie decyzji grupowych, instalowanie norm grupowych, zadania grupowe, kooperacja i współzawodnictwo.

Literatura:

• R. Brown –Procesy grupowe. Dynamika wewnątrzgrupowa i miedzygrupowa, GWP, 2006,

Roz.3, 4

• D. T. Kenrick, St.L. Neuberg, R.B. Cialdini – Psychologia społeczna, GWP, 2006, Roz. 12 „Grupy”

• W. G. Stephan, C. W. Stephan - Wywieranie wpływu przez grupy, GWP, 1999, roz. Konflikty międzygrupowe

• K. Sawicka „Trudne zachowania uczestników socjoterapii”, Remedium, marzec, 2006, s.28-29

• K. Sawicka „Praca z trudnymi zachowaniami”, Remedium, lipiec-sierpień,2006, s. 54-55

• Katarzyna Sawicka, „Reakcje na opór uczestników socjoterapii:, w: nr 6 2007 Remedium, s.28-29

• K. W.Vopel – Poradnik dla prowadzących grupy, Kielce, 1999

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu tego kursu student w zakresie:

a. wiedzy:

• Definiuje podstawowe pojęcia służące opisowi funkcjonowania małej grupy;

• przedstawia mechanizmy wpływu grupy na jednostkę;

• porównuje funkcjonowanie młodzieżowych i dziecięcych grup formalnych i nieformalnych

b. umiejętności:

• rozróżnia zadaniowe zachowania członków grupy od społeczno-emocjonalnych;

• stosuje wybrane sposoby pracy z grupą wychowawczo-korekcyjną;

• projektuje pracę z grupą wychowawczo-korekcyjną;

• przeprowadza diagnozę grupy [badania socjometryczne, hierarchię norm i stopień ich krystalizacji, role społeczne w grupie]

c. kompetencji:

• zachowuje się zgodnie z ustalonymi w grupie normami

• umie współpracować w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Test wiadomości – 60 %

Obecność i aktywność na zajęciach 10%

Projekt pracy z wybraną grupą lub praca semestralna 30%

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Domżalska
Prowadzący grup: Aneta Domżalska, Agnieszka Salamucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Domżalska
Prowadzący grup: Aneta Domżalska, Agnieszka Salamucha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.