Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Socjologia lokalności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-10SLOL Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Socjologia lokalności
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Poznanie metod badań typu monograficznego - stosowanych w analizach społeczności lokalnych. Zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dot. władzy lokalnej, kształtowania się elit lokalnych ,skutkami przemian na płaszczyźnie politycznej i społecznej. Program: Zajęcia obejmują zagadnienia dotyczące badań monograficznych ze szczególnym uwzględnieniem amerykańskiej i polskiej tradycji badawczej w zakresie socjologii lokalności. Uczestnicy zajęć samodzielnie realizują wybrane zagadnienie z zakresu lokalnych relacji społecznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Problematyka zajęć poświęcona jest opisowi społecznego potencjału układów lokalnych, samo organizacji społecznej, badaniom terenowym i ich naukowemu opisowi.

Pełny opis:

Cel nauczania: Poznanie metod badań typu monograficznego - stosowanych w analizach społeczności lokalnych. Zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dot. władzy lokalnej, kształtowania się elit lokalnych ,skutkami przemian na płaszczyźnie politycznej i społecznej. Program: Zajęcia obejmują zagadnienia dotyczące badań monograficznych ze szczególnych uwzględnieniem amerykańskiej i polskiej tradycji badawczej w zakresie socjologii lokalności.

Literatura:

1. Red. J. Kurczewski, Lokalne Społeczności Obywatelskie, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Ośrodek Badań Społecznych, Warszawa 2003 r.

2. J. Lutyński, Metody Badań Społecznych Wybrane Zagadnienia, Łódź 2000, str. 151-308, H. Ogryzko-Wiewiórowski, Wprowadzenie do Metod Badawczych w Socjologii, UMCS Lublin 1986, str. 189-232.

3. L. Sołoma, Metody i Techniki Badań Socjologicznych, Olsztyn 1997 r., str. 27-37.

4. R.S. Lynd, H.M. Lynd, Middletown, New York 1929 r., str. 10-72.

5. R.S. Lynd, H.M. Lynd, Middletown in Trasition, New York 1937 r., str. 319-372.

6. W.L. Warner, Yankee City t.I The Social Live of a Modern Community, New Haven 1941 r., str. 1-91.

7. Socjologia regionu i społeczności lokalnych .Antologia. M.S. Szczepański, A. Śliz, R. Geisler, B. Cymbrowski, Uniwersytet Opolski 2011

8. W. Narojek, System Władzy w Mieście, PAN 1967 r., 19-28, 144-198.

9. R. Putnam, Demokracja w Działaniu, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK 1995 r.

10. Jak wyżej.

11. J. Tarkowski, Socjologia Świata Polityki, t.2 Patroni i Klienci, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1994 r.

12. J. Bartkowski, Lokalne Elity Władzy w Polsce w latach 1966-1995, Wydawnictwo Interart, Warszawa 1996 r.

13. S. Kowalski, Pierwszy Krok do Europy, Warszawa 1990 r., art. J. Kurczewskiego, Dziennik Wyborczy, str. 6-19, J. Wasilewski, Społeczne Procesy Rekrutacji Regionalnej Elity Władzy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1990 r.

14. Z.T. Wierzbicki, Aktywizacja i Rozwój Społeczności Lokalnych, Warszawa 1973 r.

15. J. Szacki, Ani Książę, Ani Kupiec: Obywatel, Warszawa 1997 r., (wybrane fragmenty).

Efekty uczenia się:

Student wyjaśnia zagadnienia w zakresie instytucji społecznych, lokalnych więzi ,prawidłowości rządzących relacjami społecznymi

.Potrafi przedstawić metody i techniki badań lokalności oraz dorobek teoretyczny z tego zakresu.

Wyciąga wnioski praktyczne z przedstawianego materiału teoretycznego

Opisuje różnice materiału badawczego ze względu na zastosowane metody badań

Projektuje badanie wybranego wycinka życia społecznego.

Planuje poszczególne czynności realizacji podjętego tematu badawczego

Analizuje zebrany materiał badawczy

Przestrzega ustalonych reguł w poszczególnych etapach prac badawczych

Angażuje się w przeprowadzenie badań i wnikliwie opracowuje otrzymany materiał.

Metody i kryteria oceniania:

30 godzin kontaktowych

15 godzin przygotowanie do zajęć(czytanie tekstów)

20 godzin przygotowanie do badań i ich realizacja

25 godzin przygotowanie raportu i jego prezentacja

Kryteria oceniania:

Ocena przygotowania do zajęć udział w zajęciach, referaty, dyskusje

Projekt badawczy i jego realizacja

Raport z badania

Prezentacja raportu jest zasadniczą częścią oceny końcowej z zajęć (formą egzaminu).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 35 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Śmigielska
Prowadzący grup: Joanna Śmigielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.