Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-21ANKR Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Antropologia kulturowa
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obligatoryjne dla I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Dostarczenie podstawowej wiedzy u kulturach z akcentem na wiedzę pochodzącą z badań własnych autora.

Pełny opis:

Wykład ma na celu rozszerzenie wiedzy przekazywanej przez dostępne w języku polskim podręczniki antropologii kulturowej o analizy podstawowych pojęć i ilustracje zawartych w nich opisów kultur. W wykładzie wykorzystywane jest wiedza zebrana przez prowadzącego w badaniach własnych. Omawiane są między innymi formy gospodarki (zbieractwo, rolnictwo, koczownictwo), wymiana gospodarcza, struktura społeczna, małżeństwo i rodzina, pojęcie władzy i systemy jej sprawowania, formy kontroli społecznej i odpowiadające im typy sankcji, pojęcie religii i for-my życia religijnego, imperializm i globalizacja oraz ich następstwa dla kultur tradycyjnych, multikulturalizm jako zjawisko i jako idea.

Metody i formy oceny pracy studenta: ocena na podstawie wynków egzaminu pisemnego.

Literatura:

Ruth Benedict, "Wzory kultury", całość

Wojciech J. Burszta, "Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje", Rozdz. VII i VIII, Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo 1998

Raymond Firth, "Społeczności ludzkie. Wstęp do antropologii społecznej", War-szawa: PWN 1965

Bronisław Malinowski, "Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melane-zji", Rozdz. I-VI, w: B. Malinowski, "Dzieła", t. II, Warszawa: PWN 1980, s. 145-278

Margaret Mead, "Trzy studia", t. III, "Płeć i charakter w trzech społeczeństwach pierwotnych", Warszawa: PIW 1986

Ewa Nowicka, "Świat człowieka - świat kultury", Rozdz. II, III, VIII-XI, Warsza-wa: PWN, kolejne wznowienia w różnych latach

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Śmigielska
Prowadzący grup: Joanna Śmigielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Śmigielska
Prowadzący grup: Joanna Śmigielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.