Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyczne problemy zawodu socjologa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-21EPZS Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Etyczne problemy zawodu socjologa
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty obligatoryjne dla II roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Zapoznanie się z kodeksem etyki socjologia oraz z problemami etycznymi napotykanymi przez socjologów w ich pracy. Zapoznanie się z poglądami dotyczącymi tej problematyki prezentowanymi przez socjologów i etyków.

Literatura:

1. Dyskusja redakcyjna na temat etyki zawodowej „Etyka” nr 27/1994

a. M. Środa, „Argumenty za i przeciw etyce zawodowej”, s. 167-169

b. B. Skarga, „Usankcjonowanie niecnoty”, s. 169-171.

c. W. Pawlik, „Niecnota uregulowana”, s. 171-174.

d. K. Kiciński, „Etyka zawodowa a kodeks”, s. 174-177.

e. Ija Lazari-Pawłowska, „tyka zawodowa bez kodeksu”, s. 177-179;

f. H. Jankowski, „Kilka uwag na temat etyki zawodowej”, s. 180-184;

g. J. Woleński, „Przeciw etyce zawodowej”, s. 184-187.

h. J. Górnicka, „W obronie kodeksów etyki zawodowej”, s. 187-191.

2. A. Sułek, M. Jasiński, „Perswazja sondażowa w polskich gazetach” W: „Socjotechnika w mass mediach”, Warszawa 1997 (9 stron)

3. A. Sarapata, „Etyka zawodowa jako rola społeczna”, Warszawa 1971 (8 stron)

4. A. Wyka, „Badacz społeczny wobec doświadczenia”, Warszawa 1993, rozdział „Cechy badań”, s. 20-32.

5. J. Kurczewski, „Uwagi o socjotechnice i socjotechnikach stosowanych” W: „Kwestia społeczna u progu XXI wieku”, Warszawa 2015, s. 343- 355

6. Kodeks Etyki Socjologa PTS

7. Ch. Namias, D. Namias, „Metody badawcze w naukach społecznych”, Warszawa 20091, rozdział „Problemy etyczne badań w naukach społecznych”, s. 88 – 110.

8. G. Rolls, „Najciekawsze przypadki w psychologii”, Kraków 2011 (fragmenty)

9. V. Andreoli, „Moi wariaci. Wspomnienia psychiatry”, Kraków 2007 (fragmenty).

Efekty uczenia się:

Wiedza: K_W01: posiada wiedzę z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza z zakresu socjologii i jej

subdyscyplin, z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć nauki; K_05: ma wiedzę o wartościach, leżących u podstaw wyborów aksjologicznych, normach i

regułach prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych organizujących struktury i instytucje społeczne

Umiejętności społeczne: K_K04: potrafi w sposób profesjonalny, rzetelny i etyczny podchodzić do zadań związanych z zawodem socjologa;

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach, udział w dyskusji. Samodzielne przygotowanie i zreferowanie jednego z tekstów, inicjowanie dyskusji na jego temat. Esej nawiązujący do zagadnień poruszanych w trakcie konwersatorium

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adrianna Surmiak
Prowadzący grup: Adrianna Surmiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adrianna Surmiak
Prowadzący grup: Adrianna Surmiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.