Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teorie stylów życia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3402-21TSZL Kod Erasmus / ISCED: 14.2 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Teorie stylów życia
Jednostka: Instytut Stosowanych Nauk Społecznych
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla II roku studiów niestacjonarnych (zaocznych) pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Wykład jest podzielony na 3 moduły: pierwszy to przegląd koncepcji stylu w teoriach literatury, sztuk wizualnych, muzyki, filmu, w estetyce i dyscyplinach humanistycznych. W drugim module omawiam klasyczne podejścia do stylu życia w socjologii i antropologii (M.Webera, T.Veblena i A.L.Kroebera). W trzecim - zajmuję się współczesną, socjologiczną i antropologiczną problematyką badań stylów życia w Polsce i na świecie.

Pełny opis:

Wykład ma pokazywać jak antropolog i/lub socjolog może wykorzystywać dorobek nauk humanistycznych; ma również na celu wprowadzenie Studentów w problematykę historii kultury poprzez analizę sposobów wykorzystywania w refleksji naukowej takich głównych pojęć, jak: styl, styl kultury, styl w kulturze i styl życia;przegląd dziedzin sztuki i ich teorii oraz dyscyplin w naukach społecznych w których pojawia się kategoria stylu wraz z wieloma innymi interesującymi pojęciami, np.: gust, dekorum, maniera, styl poznawczy, etos, tryb życia czy też jakość życia ma dostarczyć nie tylko erudycji spoza własnego podwórka socjologii i antropologii, ale także pokazać jak można szukać inspiracji teoretycznej i metodologicznej dla własnych zainteresowań;

Literatura:

.) M.R. Mayenowa, Styl, stylizacja, stylistyka, (w:) tejże "Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka", Ossolineum 1979.

2.) M.Głowiński i in. Zarys teorii literatury, Warszawa1972, roz. "Styl i kompozycja utworu"oraz cz. III "Elementy stylistyki"

3) B.Sandig, M.Selting, Style dyskursu, (w:) T.A.Van Dijk (red.), Dyskurs jako struktura i proces, Warszawa 2001.

4) H.Read, O pochodzeniu formy w sztuce, Warszawa 1973, wstęp+ 1 rozdział.

5) E.Panofsky, Studia z historii sztuki, Warszawa 1971, roz. o Dürerze i chłodnicy Roys-Rollsa.

6) A.Hauser,Filizofia historii sztuki, Warszawa 1970, wstęp + roz.o Wölflinie.

7) J.Białostocki, Sztuka i myśl humanistyczna, Warszawa 1966.

8) J.Degler (red.), Problemy teorii dramatu i teatru, Wrocław 1988, cz. III.

9) E.Panofsky, Styl i medium w filmie, (w:) Estetyka i film, Warszawa 1972.

10) S.Żerańska-Kominek, Wprowadzenie do etnomuzykologii, Warszawa 1995; roz. 1 - 6.

11) A.L.Kroeber, Istota kultury, Warszawa 1973, roz. Kultura rzeczywistości, kultura wartości.

12) M.Weber,Szkice z socjologii religii, Warszawa 1984.

13) T.Veblen, Teoria klasy próżniaczej, Warszawa 1971, dowolny rozdział.

14) T.Szawiel, Struktura społeczna a grupy ethosowe. (O możliwościach ewolucji społecznej), (w:) "Studia Socjologiczne nr 1-2, 1982.

15) A.Tyszka, Uczestnictwo w kulturze. O rozmaitości stylów życia, Warszawa 1974, cz.1.

16) A.Siciński i in. Style życia w miastach polskich, Warszawa 1983; część I i II.

17) P.Bourdieu, Dystynkcja, Warszawa 2006.

18) A.Giddens, Nowoczesność i tożsamość, Warszawa 2002, roz III.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.