Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-FJ20-F Kod Erasmus / ISCED: 08.1 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Filozofia języka
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Fakultety z listy zamkniętej IF
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Najważniejsze zagadnienia składni (zasada kompozycjonalności, gramatyka kategorialna (Husserl, Frege, Geach, Montague), semantyki (m.in. znaczenie a odniesienie, nazwy i deskrypcje, klasyczne koncepcje znaczenia zdań, internalizm a eksternalizm, wyrażenia okazjonalne) i pragmatyki (czynności mowy, implikatury, presupozycje, minimalizm semantyczny a kontekstualizm).

Zagadnienia omawiane na ćwiczeniach oraz warunki zaliczenia ćwiczeń są zamieszczone na podstronie grupy ćwiczeniowej.

Pełny opis:

Celem kursu jest krytyczna analiza głównych zagadnień analitycznej filozofii języka. Kurs rozpoczyna się od rozważenia zależności między odniesieniem przedmiotowym a znaczeniem wyrażeń (nazwy własne, deskrypcje określone i nieokreślone, terminy naturalnorodzajowe, wyrażenia okazjonalne). Później koncentruje się na wkładzie znaczeniowym, jaki wyrażenia proste wnoszą do wyrażeń złożonych. Przedstawione zostaną podstawy gramatyk kategorialnych. Następnie omawiane będą podstawowe teorie sądów, semantyka Kaplana. Przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia pragmatyczne (pragmatyka Stalnakera, teoria aktów mowy, implikatury) oraz debata między minimalizmem semantycznym a kontekstualizmem, dotycząca wpływu kontekstu na znaczenie.

Literatura:

Podręczniki

Przewodnik po filozofii języka. Red. J. Odrowąż-Sypniewska WAM 2016.

10 wykładów z filozofii języka. B. Stanosz. Biblioteka Myśli Semiotycznej.

Pragmatyka. S. C. Levinson. PWN.

Philosophy of Language. A Contemporary Introduction. W. Lycan. Routledge.

The Blackwell Guide to the Philosophy of Language. Red. M. Devitt i Richard Hanley. Blackwell.

Oxford Companion to the Philosophy of Language. Red. E. Lepore i B. Smith

Routledge Companion to the Philosophy of Language. Red. G. Russell i D. Fara.

Zbiory artykułów

Fragmenty filozofii analitycznej. Filozofia języka. Red. B. Stanosz. PWN.

Logika i język. Red. J. Pelc. PWN.

Philosophy of language. Red. A.P. Martinich. OUP.

Readings in the Philosophy of Language. Red. P. Ludlow. MIT Press.

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

Student zna klasyczne teorie znaczenia i odniesienia przedmiotowego

Student zna główne gramatyki kategorialne

Student wie, co to są czynności mowy, implikatury i presupozycje

Student wie na czym polega różnica między internalizmem i eksternalizmem semantycznym i potrafi wskazać konsekwencje, jakie wynikają z przyjęcia tych stanowisk

Student wie o co chodzi w sporze między minimalizmem semantycznym a kontekstualizmem.

Nabyte umiejętności:

Student potrafi przeprowadzić analizę semantyczno-kategorialną zdań języka naturalnego

Student potrafi przedstawić główne argumenty na rzecz tezy, że różnica między deskrypcjami referencyjnymi i atrybucyjnymi jest różnicą semantyczną

Student potrafi podać argumenty za jednorodną analizą deskrypcji określonych i nieokreślonych

Student potrafi odróżnić znaczenie semantyczne od znaczenia nadawcy

Student potrafi wyjaśnić, na czym polega intencjonalność

Student potrafi zidentyfikować presupozycje i implikatury konwersacyjne danej wypowiedzi

Nabyte kompetencje społeczne:

Umiejętność słuchania ze zrozumieniem

umiejętność funkcjonowania w sytuacji ekspozycji społecznej (przy zadawaniu pytań prowadzącemu)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Egzamin będzie miał formę testową i będzie składał się z pytań dotyczących wszystkich poruszanych tematów na wykładzie.

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 2 w semestrze

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 60 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Odrowąż-Sypniewska, Mieszko Tałasiewicz
Prowadzący grup: Filip Kawczyński, Joanna Odrowąż-Sypniewska, Mieszko Tałasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.