Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Znak - Język - Rzeczywistość

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-ZJR-S Kod Erasmus / ISCED: 08.101 / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Znak - Język - Rzeczywistość
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Seminaria
Strona przedmiotu: http://www.pts.edu.pl/page2.php
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria monograficzne

Założenia (opisowo):

Seminarium dla studentów przynajmniej 3 roku.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Łączone seminarium interdyscyplinarne poświęcone różnorodnym aspektom ogólnej teorii znaków. Jest ono kontynuacją seminarium prowadzonego przez ponad 40 lat na Uniwersytecie Warszawskim przez prof. Jerzego Pelca. Wszystkie spotkania seminarium to zarazem odczyty Polskiego Towarzystwa Semiotycznego. Pełna lista odczytów zostanie ogłoszona na początku roku akademickiego (lista odczytów z lat poprzednich (wraz z dodatkowymi materiałami) jest dostępna pod adresem: http://www.pts.edu.pl/index.html). Propozycje tematów odczytów oraz koreferatów można zgłaszać korzystając z formularza dostępnego na stronie: http://www.pts.edu.pl/zg-o--odczyt-na-seminarium.html

UWAGA: w każdym roku akademickim seminarium ZJR jest zupełnie nowym seminarium z niepowtarzalną problematyką.

Pełny opis:

Łączone seminarium interdyscyplinarne poświęcone różnorodnym aspektom ogólnej teorii znaków. Seminarium - zgodnie z swoją tradycją - gości referentów zajmujących się m.in.: filozofią języka, umysłu i działania, logiką, psycholingwistyką, lingwistyką, informatyką,socjolingwistyką, teorią informacji, teorią poznania i ogólną metodologią nauk. Jest ono kontynuacją seminarium prowadzonego przez ponad 40 lat na Uniwersytecie Warszawskim przez prof. Jerzego Pelca. Wszystkie spotkania seminarium to zarazem odczyty Polskiego Towarzystwa Semiotycznego. Pełna lista odczytów zostanie ogłoszona na początku roku akademickiego. Tradycyjnie seminarium gościć będzie referentów z różnych ośrodków akademickich w Polsce i na świecie (informacje o odczytach z zeszłych lat [wraz z ich streszczeniami] dostępne są na stronie: http://www.pts.edu.pl/index.html). Propozycje tematów odczytów oraz koreferatów można zgłaszać korzystając z formularza dostępnego na stronie: http://www.pts.edu.pl/zg-o--odczyt-na-seminarium.html

UWAGA: w każdym roku akademickim seminarium ZJR jest zupełnie nowym seminarium z niepowtarzalną problematyką.

Literatura:

Jest dostosowana do listy zgłoszonych odczytów.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Student zna na poziomie rozszerzonym dotyczącą tematu seminarium terminologię filozoficzną w języku polskim i angielskim, zna poszczególne stanowiska współczesnej filozofii języka i semiotyki dotyczące wybranych aspektów ogólnej teorii znaków, lingwistyki, filozofii języka, nauk o poznaniu i komunikacji, ma gruntowną znajomość metod badawczych i strategii argumentacyjnych używanych w analitycznej filozofii języka i semiotyce, ma gruntowną znajomość metod interpretacji tekstów filozoficznych (KW03, KW05, KW08, KW09, KW11).

Umiejętności

Student potrafi samodzielnie interpretować teksty filozoficzne, lingwistyczne, semiotyczne, formułować argumenty na rzecz określonych tez, analizować i krytycznie oceniać argumenty z zakresu filozofii, semiotyki, ogólnej teorii znaku, nauk i poznaniu i komunikacji, wykorzystywać wiedzę filozoficzną w analizie krytycznej. ((KU03, KU04, KU05, KU08, KU09, KU14, KU16).

Kompetencje społeczne

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (referenta, dyskutanta). (KK06).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia seminarium są:

1] Regularne uczestnictwo,

2] Przedstawianie referatu lub koreferatu, ewentualnie dostarczenie pracy pisemnej na wcześniej uzgodniony temat.

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu: 3

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Ciecierski, Tomasz Puczyłowski
Prowadzący grup: Tadeusz Ciecierski, Tomasz Puczyłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

LISTA ODCZYTÓW ZAPLANOWANYCH NA ROK AKADEMICKI 2019/20:

11 października 2019

prof. dr hab. Adam Przepiórkowski

(IF UW, IPI PAN, Uniwersytet Oksfordzki)

O zdarzeniach, sytuacjach i semantyce uprawdziwiaczy

25 października 2019

dr hab. Tomasz Jarmużek

(KL UMK)

Logika wiedzy definiowana semantyką wiążącą

8 listopada 2019

dr Krzysztof Posłajko

(IF UJ)

Jak myśleć o sporze o realność przekonań?

22 listopada 2019

Maciej Głowacki,

Maciej Tarnowski

(MISH UW)

Zagadka Fregego a metafizyka słów

6 grudnia 2019

dr Piotr F. Zwierzykowski, dr Mikołaj Hermann (WPiA, UAM), Kontrowersje wokół statusu semiotycznego reguł sensu czynności konwencjonalnych

13 grudnia 2019

Antonina Jamrozik, Zuzanna Jusińska (MISH UW), Czy potrzebujemy metafizyki słów?

20 grudnia 2019

dr hab. Anna Pietryga (IF, UO), The Language of the Naive Set Theory as a Lingua Franca for Syllogistics – a Special Case of Semantic Intercomprehension via Drawing Clouds in the Venn Diagram

17 stycznia 2020

dr Piotr Kozak (UwB),

Nastazja Stoch (KUL)

Naturalność znaków ikonicznych

28 lutego 2020

Kamil Cekiera

(Uniwersytet Wrocławski)

Normatywna natura pojęć

13 marca 2020

prof. dr hab. Tadeusz Szubka

(IF USZ)

Casimir (Kazimierz) Lewy – brytyjski filozof analityczny o polskich korzeniach

27 marca 2020

prof. dr hab. Katarzyna Kijania-Placek

(IF UJ)

TBA

24 kwietnia 2020

dr Bartosz Kaluziński

(IF UAM)

Inferencjalizm

22 maja 2020

dr Piotr Lipski

(WF KUL)

TBA

5 czerwca 2020

Maria Ebner

(IF UW)

W poszukiwaniu kryteriów okazjonalności

- odpowiedź na głos krytyczny H. Cappellena i E. Lepore'a przeciwko kontekstowej zależności zdań przypisujących wiedzę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Ciecierski, Tomasz Puczyłowski
Prowadzący grup: Tadeusz Ciecierski, Tomasz Puczyłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Dopuszczalna liczba nieobecności: 3 w roku

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.